11.sınıf Türk edebiyatı Lider Yayınları cevapları SAYFA 168 ,

11.sınıf Türk edebiyatı Lider Yayınları cevapları
SAYFA 168
Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Dünya edebiyatındaki hikâye gelenekleri, Guy de Maupassant (Guy Dö Mopasan) tarzı hikâye
geleneği ile ÇEHOV  tarzı hikâye geleneğidir.
Ömer Seyfettin’in hikâyeleri “olay” ögesini esas alan klasik vak'a (MAUPASSANT) tarzı hikâyelerdir.
Millî edebiyatın hikâyedeki önemli temsilcisi ÖMER SEYFETTİN'DİR
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Millî Edebiyat Dönemi hikâyesine romantik bir üslup hâkim olmuş, toplumsal sorunlara fazlaca
yer verilmemiştir. ( Y)
Millî edebiyat akımı yazarları yazı dilini konuşma dilinden ayırmak istemişlerdir. ( Y)
Ömer Seyfettin’in birçok hikâyesi Türk tarihinin erdem ve kahramanlıklarını konu alır. ( D)
3. Ömer Seyfettin için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) “Yeni Lisan” makalesinde kaleme aldığı görüşleriyle “sade dil” anlayışının öncüsü olmuştur.
B) Hikâyelerini görgü, bilgi, fikir ve nükte ögeleriyle örmüştür.
C) “Yüksek Ökçeler”, “Bomba”, “Beyaz Lale” hikâyelerinden bazılarıdır.
D) Hikâye türünü roman türüne geçişte bir araç olarak kullanmıştır.

E) Millî edebiyat akımının önde gelen isimlerindendi

11. sınıf Türk  edebiyat kitabı lider yayınları cevapları, 2014 2015 11. sınıf lider  yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 lider  yayıncılık 11.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.