10.sınıf Türk edebiyatı Nova Yayınları cevapları SAYFA 189 , (ilk kez burada)

10.sınıf Türk edebiyatı Nova Yayınları cevapları
SAYFA 189
ANLAMA-YORUMLAMA
1. Kitabınızdaki metinlerden yararlanarak öğretici metinleri anlatım biçimlerine göre gruplandırınız. Tespitlerinizi şemaya yazınız.
                   Öğretici Metinler

manzum metinler       mensur metinler2. Düz yazı şeklinde yazılan öğretici metinleri gruplandırıp bunları aşağıdaki şemaya yazınız.
                            Düz Yazı Biçimindeki
                               Öğretici Metinler


               SADE NESİR    ,   SÜSLÜ SANATKARANE NESİR

3. Kitabınızdaki metinlerin aşağıdaki hangi türle ilgili olduğunu yazınız
Sade Nesir : Evliya Çelebi'nin metni , Tiryaki Hasan Paşanın Zafer Günü
Folklorik Nesir : Evliya Çelebi'nin metni
Popüler Nesir: ?????
Sanatkarane Nesir:Tazarruname, Latifi'nin  DER BEYÂN-I ‘İLLET-İ ŞİR’-GOFTEN-İ ŞU’ARÂ VE VECH-İ NAZM-KERDEN-İ ELFÂZ U MA’NÂ

4. İncelediğiniz ve sınıfa getirdiğiniz sade ve sanatkârane nesirlerin özelliklerini tahtaya yazınız.Bu metinleri karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları sıralayınız.

1) Sade Nesir
Halkı bilgilendirmek için, yalın, sanatsız bir dille yazılan yapıtlardan oluşur. Genel olarak tefsir ve hadis kitapları, din ve tasavvuf konularında yazılanlarla tarih, menakıpname ve destan niteliği taşıyan yapıtlar bu türdendir. Mercimek Ahmet'in Farsçadan çevirdiği "Kabusname" adlı yapıtı sade nesrin başarılı bir örneğidir.

2) Sanatkarane Nesir

Hüner ve marifet göstermek amacıyla yazılmış, Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, "seci"lerin kullanıldığı, söz ve anlam sanatlarıyla dolu, bağlaçlarla uzayıp giden cümlelerle örülmüş, güç anlaşılır bir nesirdir. Divan edebiyatında süslü nesir türünün karşılığı olarak "inşa" sözü kullanılır. Süslü nesrin ilk örneğini "Tazarruname" adlı yapıtıyla Sinan Paşa kaleme almıştır.


5. Okuduğunuz metinlerin sade ve sanatkârane oluşunun arkasında bir kültür ve zevk farklılığı olabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Evet olabilir, sade metinler daha çok halka hitap ederken sanatkarane nesir eğitim almış, edebiyattan ve sanattan anlayan yüksek zümreye hitap eder.
6. Seyahat etmeyi sever misiniz? Çıktığınız bir seyahati konu alan metin yazınız


10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.