9 May 2015

10.sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları SAYFA 213,

Reklamlar

10.sınıf meb edebiyat kitabı cevapları
SAYFA 213:
1. Metin parçasına göre insan hangi kavramlarla ifade edilmiştir. Aşağıdaki kavram haritasına yazınız.

1) İnsan: Nakış – Küçük alem – Şehir – Bitki – Melek – Hayvan
2. Metne göre aşağıdaki şekli yorumlayınız
2) Şekle göre insan, hayvan ile melek arasında yer almaktadır. Bunlardan herhangi birisine dahil olmak insanın kendi elindedir.
3. Bukrat’In (Hipokrat) insanlıkla ilgili tanımı  nedir? Bu tanıma katılıyor yor musunuz? Neden?
3) Hipokrat “İnsanlık nedir?” sorusuna “Yüksek mevkide iken tevazu göstermek, fakir olduğu halde cömertlik etmek ve başa kakmadan iyilikte bulunmaktır.” diye cevap vermiştir.
Bu tanıma katılmamak mümkün değildir.
4. Kâtip Çelebi duygu ve düşüncelerini anlatırken aşağıdaki gibi bir sıralama yapsaydı nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Sözlü olarak ifade ediniz.
4) Katip Çelebi, şekildeki gibi sıralama yapsaydı; önce soyut bir kavram olan “insanlık”tan başlayacak, insanın varlık olarak ne gibi ayrıcalıklarının olduğu belirterek “insanın imtiyaz”ını belirleyecek buradan “insan”ı varlık olarak ele almış olacaktı. En sonunda da “insanın üstünlüğü”nün sebeplerini açıklayacaktı. Bu sıralama soyuttan somuta doğru bir gidişi göstermektedir.
5. Yazar, soyut varlıkları  nasıl somutlaştırmıştır? Yazarın böyle bir anlatımı  tercih etmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.
5) Ruh, akıl, öfke, dimağ gibi soyut kavramları vali (ruh), vezir (akıl), münafık vezir (öğüt), hazinedar (dimağ) gibi somut kavramlar kullanarak somutlaştırmıştır. Bunun sebebi anlatılanların zihinde daha iyi canlanmasını sağlamaktır.
6. Yazar düşüncelerini ispat etmek için nelere başvurmuþtur? Yazarın böyle bir anlatımı tercih
etmesinin sebebini metin parçasından örnekler vererek defterinize yazınız.
6) Yazar, düşüncelerini ispat etmek için pek çok benzetmenin yanı sıra, ayetlerden ve Hipokrat’tan örnekler vermiştir. Bunları kullanmasının nedeni de anlatılanların zihinde daha iyi canlanmasını sağlamaktır.
7. a. Metin parçasının her bölümünden çıkardığınız en kapsamlı yargıyı  aşağıdaki tabloya yazınız.
7) İnsan: İnsan küçük alemdir ve büyük alemde ne varsa onda vardır.
İnsanın Üstünlüğü: İnsan, ruh ve beden bakımından bütün hayvanlardan üstündür.
İnsanın İmtiyazı: İnsan, insan olmakla kainatın en üstün yaratığı olmuşsa da bu şarta bağlıdır, insan bu şarta riayet etmekle insandır, bu da ilim ve sağlam ameldir.
İnsanlık: İnsana mahsus olan zati faziletlerin bütünüdür.


8. Yazarın hangi tespiti sizin için daha ilgi çekicidir? Neden?
8) İnsanın melek gibi olabileceği gibi, hayvan gibi de olabileceği yönündeki tespitidir.
9. Kâtip Çelebi günümüzde yaşamış  olsaydı  “insan” kavramıyla ilgili başka neler yazardı? Sözlü olarak ifade ediniz.
9) Günümüzde yaşasaydı “insan” kavramıyla ilgili olarak yaptığı tespitlere dünyanın değişen ve gelişen bir o kadar da insan için zararlı hale gelen yapısının etkisini de dahil ederek değerlendirmelerde bulunurdu.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar