15 Nis 2015

Trajedi (tragedya) özellikleri maddeler halinde...

REKLAMLAR


 B)GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER

TİYATRO

 • Hayattaki olayları konu edinen, sahnede oynanmak amacıyla yazılan edebi eserdir.
 • Tiyatro göstermeye bağlı bir güzel sanat dalı olarak “dramatik sanatlar” dan biridir.
 • Roman ve hikaye soyut olduğu halde, tiyatro somuttur.
 • Tiyatro metinlerindeki temel ifade biçimi “ gösterme” ve “anlatma” dır
 • Tiyatro eserleri, konularına göre dram, trajedi ve komedi gibi türlere ayrılır.
MODERN TiYATRO TÜRLERİA-TRAJEDİ (TRADEGYA)

ÖZELLİKLERİ:

Seyirciye, hayatın acıklı yönlerini göstermek, ahlak, erdemi anlatmak için yazılmış manzum eserlerdir.
 • Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.
 • Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir.
 • Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez.
 • Eser baştan sona kadar ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.
 • Çirkin olaylar, seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez, sahne arkasında gerçekleştirilir. Bu olaylar haberciler tarafından sahnede aktarılır.
 • Üç birlik kuralına uyulur.( Yer, zaman, olay )
 • Oyunda koroya yer verilir.
 • Ünlü trajedi yazarları;
 • Eski Yunan; Aiskhylos, Eurupides, Sophokles.
 • Fransız; Corneille, Racine.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon