26 Nis 2015

Söyleşmeye bağlı anlatım türü test soruları ve cevapları

Reklamlar

1. Aşağıdakilerden hangisi söyleşmeye bağlı anlatımla oluşturulmuş metin türlerinden değildir?
    A) Tiyatro       B) Hikâye         C) Fabl         D) Makale     E) Roman


2.   Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümle­sidir?
A) Ne kadar da yaramaz bir çocuk
B)  Havalar yavaş yavaş ısınıyor
C)  Bu kitabı yeni aldım
D) Yemeğimi henüz yemedim
E) Yarın geziye çıkabiliriz

3.   Söyleşmeye bağlı anlatım ile ilgili aşağıda­ki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Sohbet, diyalog, mülakat adı verilen me­tinler söyleşme çevresinde oluşmaktadır.
B)  Günlük hayat, roman, hikâye ve tiyatrolar­da karşılıklı konuşma ve ikiden fazla kişi­nin konuşmasına bağlı metinler de söyleş­me anlatım turunun örneklerini oluştur­maktadır.
C)  Günlük hayatta en çok kullanılan anlatım türlerinden biri olan söyleşmeye bağlı an­latımın amacı; insanların birbiriyle görüş­mesi, konuşmasıdır.
D) Konuşmalı anlatımda, duruluk ve açıklık gereklidir; kelimeler yerli yerinde kullanıl­malıdır.
E) Söyleşmeye bağlı anlatımın en önemli metin türlerinden biri olan mülakatı yalnız­ca o konuda eğitim almış yazarlar gerçek­leştirebilir.


4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sevinme" anlamında bir ünlem kullanılmıştır?
A)     Ah, nerede o eski güzel günler!
B)  Oh, nihayet sevgili yurduma kavuşabildim!
C)  Cif, elime iğne battı!
D)  Amanın dostlar, yetişin!
E) E! Ne olacak bunun sonu?
5.   Aşağıdakilerden hangisi ünlem olmadığı hâlde, cümlede ünlem olarak kullanılabilir?
A) Evet           B) Hey             C) Oh          D) Tüh          E) Eyvah

6. Aşağıdaki yargılardan hangisi söyleşmeye bağlı anlatımda dikkat edilmesi gereken önemli özelliklerden biri değildir?
A) Konuşmalar, konuşanların kişiliklerine ve toplumdaki yerlerine uygun olmalıdır.
B)  Uzun konuşmalarla konu dışına çıkılmamalıdır.
C) Okuyucuyu ya da dinleyiciyi kendi düşün­celerimize inandırmak için zaman zaman kendimizi övmeliyiz.
D) Gereksiz bilgilerle dolu konuşmalar oku­yucuyu veya dinleyiciyi sıkabilir.
E) Tek taraflı, bir kişinin iç dünyasını yansıtan diyaloglar sıkıcı olabilin

7.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlem kul­lanılmamıştır?
A)    Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü be­nim
B)  Ey benim yeni alfabemdeki kadim elif
C)  Zaman ne de çabuk geçiyor Mona
D) Ah, senin yüzünden kana batacak
E) Eyvah eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük


8.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şaşırma" anlamında bir ünlem kullanılmıştır?
A) Eyvah, herkes yerimizi öğrenmiş!
B)  Gençliğim gitti arada, ah, neden sonra anladım!
C) Vay be, demek bizi artık ne arayacak ne de soracak!
D) Hey durun! Siz bensiniz, bensiz nereye gi­dersiniz?


E) Tüh, artık eskisi gibi yürüyemeyecekmiş ha!

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar