Milli edebiyat şiirlerini tema, dil,dilin ve söyleyiş biçimlerinin kaynaklarına göre karşılaştırma

Millî Edebiyat Dönemine ait sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiiri
(birinci grup), saf (öz) şiiri (ikinci grup), halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumeleri (üçüncü
grup) aşağıda verilen ölçütlere göre inceleyiniz. 

• Tema:
• Dil
• Dilin ve Söyleyiş Biçimlerinin Kaynakları

Millî Edebiyat Dönemine ait sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiiri
(birinci grup), saf (öz) şiiri (ikinci grup), halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumeleri (üçüncü
grup) aşağıda verilen ölçütlere göre inceleyiniz.
• Tema:
• Dil
• Dilin ve Söyleyiş Biçimlerinin KaynaklarıHiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.