Mehmet Çınarlı edebi kişiliği ve eserleri maddeler halinde,


Mehmet Çınarlı (1925-1999)
  1. -       İlk şiirlerini çeşitli gazete ve dergilerde yayımladı.
  2. -       İlk sayısı 16 Mart 1950'de yayımlanan Hisar dergisinin ve Hisarcılar akımının kurucularındandır.
  3. -       Resmi görevlerinden artan zamanlarının büyük bir kısmını Hisar'ın aksamadan yayımlaması ve olgunlaşmasına harcamıştır,
  4. -       Yayımlanan ilk şiiri "Antalya'da Kış" -l937'de Antalya Gazetesi'nde çıktı.
  5. -       Üniversitelerarası bir şiir yarışmasında "Sonbahar Duyguları" şiiriyle de birincilik kazandı (1948). Geleneğe bağlı bir şairdir.
  6. -       Aruz ve heceyle şiirlerini yazdı,26 Aralık, l966’da Ankara Radyosunca hazırlanan "Radyoda Hisar Saati" programında sanat anlayışlarını ve belli başlı sanat ilkelerini programa katılan diğer temsilcilerden; Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mustafa Necati Karaer, Gültekin Samanoğlu ve Nevzat Yalçın ile birlikte açıkladı.


-       ESERLERİ:
      Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum (şiir) 
    Söylemek Yaraşır, Mısralarda Gezinti (deneme) Zaman Perdesi, Altmış Yılın Hikâyesi (anı) 

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.