28 Nis 2015

MEB 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI SAYFA 210

Reklamlar

MEB 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
SAYFA 210
1. Evliya Çelebi seyahatname yazmaya nasıl karar vermiştir? Sözlü olarak ifade ediniz.
2. Evliya Çelebi eserini yazarken belli bir yöntem izlemiş midir? Söyleyiniz.
3. Evliya Çelebi'nin anlatımıyla zihninizde oluşan Bursa'yı bir resimle ifade ediniz.
4. a. Aşağıda Seyahatnâme'den alınan özgün bir bölüm verilmiştir. Metin parçasından hareketle dönemin dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Sonuçları maddeler hâlinde defterinize yazınız.
“Erzurum gerçi şiddet-i şitâ kânıdır. Ama müşebbek bostanları vefret üzre olup kavunu, karpuzu, lahana ve badincanı, çirişi çok olur. “Vâsi'atü'l- aktâr, rahîsatü'l es'ar” didikleri yer tam burasıdır.
Hattâ efvâh-ı nâsda şöylece darb-ı meseldür: Bir dervişe:
“Kandan gelürsin?” dimişler.
“Berf rahmetinden gelirem.” dimiş.
“O ne diyardır?" dimişler.
“Soğuktan ere zalûm olan Erzurum'dur.“ dimiş!
“Anda, yaz olduğuna rast geldin mi?” dimişler.
“Vallâhi, on bir ay yigirmi tokuz gün sâkin oldum. Halk, hep yaz gelecek didiler. Ben göremedim.” dimiş!”
b. Yukarıdaki metin parçasında anlamını bilmediğiniz sözcükleri belirleyerek sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Metin parçasını Türkiye Türkçesi’ne aktararak defterinize yazınız.
5. Okuduğunuz metin parçasından hareketle Evliya Çelebi hakkında çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı aşağıdaki şemaya yazınız


Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar