21 Nis 2015

MADDÎ İMKÂNSIZLIK TEMASI ETRAFINDA MEHMET AKİF’İN ÜÇ MANZUMESİ

REKLAMLAR

MADDÎ İMKÂNSIZLIK TEMASI ETRAFINDA MEHMET AKİF’İN ÜÇ MANZUMESİ 
Özet 
Bu çalışmada, Yirminci Yüzyıl Türk edebiyatının en çok konuşulan şairlerinden Mehmet Akif Ersoy’un iyi bilinen üç manzumesi üzerinde durulmuş, bu manzumeler maddî imkânsızlık problemini işleyişleri açısından incelenmiştir. Mehmet Akif Ersoy toplumsal duyarlılığı, sanatı ve ahlakı ile topluma yön göstermek isteyen, bu isteği de fikirlerine ve eserlerine yansımış olan bir şairdir. İçinde bulunduğu devrin insanını ve olaylarını gerçekçi bir tavırla dile getirmiştir. Safahat adlı eserin ilk bölümü, adeta yirminci yüzyıl başlarında sürdürülen hayatın ve insan tipinin bir tablosu gibidir. Yoksulluğun ve maddî imkânsızlığın; insanların davranışlarını ve geleceklerini nasıl etkiledikleri, manzumelerinde işlenen bir tema olmuştur.
Anahtar Kelimeler Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Toplumsal Eleştiri, Yoksulluk, Gerçekçilik.

MAKALE İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon