Lider 11.sınıf Türk edebiyatı 133.sayfa cevapları

reklamlar
SAYFA 133:
1. Metnin yazılış amacını belirleyiniz.
Yazarın bayrak sevgisini okuyucuyla paylaşmak, bayrağımız hakkında kendi duygu ve düşüncelerini aktarmak...
2. Metnin ana düşüncesini bularak aynı ana düşüncenin metnin yazıldığı dönemdeki diğer edebî eserlerde de ele alınıp alınmadığını açıklayınız.

Ele alınmıştır.
3. Anlam birliğine sahip kümelerin metnin temel iletisi etrafında nasıl birleştiğini açıklayınız.

LİDER EDEBİYAT ile ilgili görsel sonucuAnlam birliğine sahip kümeler kelimeler > kelime grupları >cümleler > paragraflar metnin iletisi (bayrak sevgisi) etrafında bir araya getirilmiştir.
4. Metinde, yazarın bayrak sevgisini anlatırken halkın yaşama tarzı ve tarihten gelen hangi ögeleri kullandığını belirleyiniz.

Bayrağın rengini ecdadın içinden aldığı düşüncesi, bayrağın şehit erler yadigarı olduğu, Mohaç ve İnönü Savaşları hatırlatılarak anlatılmıştır...
5. Metindeki ifadelerde düşünceyi iletmek bakımından açıklık ve kesinlik var mıdır? Bunun metnin türüyle ilişkisi nedir? Açıklayınız.
Metindeki ifadeler açık ve kesindir...Metin öğretici metin olduğu için bu tür metinlerde açık ve kesin ifadeler kullanılır.


7. Etkinlik: Ruşen Eşref ÜNAYDIN’ın Millî Mücadele’deki yeri ve önemi ile “Bayrağımız” adlı metinle Ruşen Eşref ÜNAYDIN arasındaki ilişkiyi belirleyerek ulaştığınız sonuçları aşağıdaki tabloya yazınız

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.