26 Nis 2015

Gelecekten söz eden anlatım test soruları ve cevapları

Reklamlar

1. Aşağıdaki yargılardan hangisi gelecekten söz eden anlatımla oluşturulmuş metinle­rin özelliklerinden biri değildir?
A) Varsayımlara başvurulması
B) Açıklayıcı bilgilerle düşüncenin anlaşılması sağlanması
C) İhtimal bildiren kelime ve kelime grupları­nın kullanılması
D) Anlatıcının, olayların tasarlanmasında kişi­liğini gizlemesi
E) Zaman bildiren sözlerin ve çekimli fiillerin sık sık kullanılması

2.  Sanço kardeş, diye bağırdı Don Kişot. mace­ra denen şeyin tadına varacağız. Ama beni büyük bir tehlike içinde görsen bile. Yardım etmek için kılıcına davranmaktan sakın; ser­seri takımının hücumuna uğradığım zaman başka tabi, o zaman yardımıma gelirsin. Sen şövalye olana dek, meslektaşlarıma saldır­manı istemiyorum."
İspanyol yazar Cervantes (Servantes)'in Don Kişot isimli romanından alınan bu bö­lüm, aşağıdaki anlatım çeşitlerinden han­gisine örnek gösterilebilir?
A) Betimleyici anlatım
B) Açıklayıcı anlatım
C) Gelecekten söz eden anlatım
D) Tartışmacı anlatım
E) Öğretici anlatım3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de", "da"
bağlacı cümleye "eşitlik, gibilik" anlamı kat­mıştır?
A)    şiiri okumuş da anlayamamış.
B)  Bundan sonra özür dilese de affetmem.
C)  Gitti de bir mektup bile yazmadı.
D) Sözünü ettiğim elbiseyi aldım da giymedim.
E) Gazetedeki ilanı ben de görmüştüm.

4.  "İle" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­
sinde bağlaç olarak kullanılmamıştır?
A) Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında, yıllarca gidip geldi.
B)  Bir romanıyla bir öyküsü filme alındı.
C) Elindeki uzun saplı fırçayla tavanı boyadı.
D) Kitaplarıyla defterlerini aynı çantaya yer­leştirdi.
E) Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum için­
deydi.

5. Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde gele­cekten söz eden anlatımdan yararlanıl­maz?
A) Hatıra      B) Hikâye       C) Roman
D) Tiyatro         E) Şiir

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne... ne..." bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?
A) Yaşıtlarına göre boyu ne uzun ne kısa.
B)  Ne şapkasını aldı ne şemsiyesini.
C)  Bu olaydan ne kendinin ne kardeşinin ha­beri vardı.
D) Ne evden dışarı çıkıyor ne kitap okuyor.
E) Ne arkadaşlarına soruyor ne başkasına.

7. Aşağıdakilerin hangisinde "ve" sözcüğü nes­neleri bağlama göreviyle kullanılmıştır?
A) Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
B) Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla
Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye Abla
C) Su sesi ve kanat şakırtısından Billur bir avize Bursa'da zaman
D) Öfkenin homurtusu geliyor dipten
Ve kadın İskilip'ten ya da Nizip'ten
E) Geceyi ve seni düşünüyorum
Duyuluyor uğursuz uzaklığı seslerin

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar