Sitemize özgün dokümanlarını gönderen kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Siz de yazılı sorusu, çalışma kağıdı, ders notu vb. içeriklerinizi gönderebilirsiniz. edebiyatfatihinet@gmail.com Bekliyoruz...

14 Oca 2016

Bu yazıyı okumadan kaliteli bir öğretmen olmaya karar vermeyin.

Reklamlar

  Malum YGS-LYS yaklaşıyor, bu sene sınava girecek öğrenciler büyük oranda ileride hangi mesleği yapacağına karar vermiştir.Karar veremeyenler de elini çabuk tutmalı, çünkü bir meslek insan hayatını şekillendiren en önemli etkenlerden biri.Bir insan ya sevdiği işi yapmalı ya da yaptığı işi sevmeli...Bu ikisinden biri olmazsa durum gerçekten vahim demektir.Koca bir hayat sevilmeyen bir işle uğraşarak nasıl geçer ki?
Eğer takipçilerimiz arasında öğretmenlik mesleğini düşünenler varsa aşağıdaki yazıyı dikkatle okumalı... (www.edebiyatfatihi.net yayın ekibi)


KALİTELİ BİR ÖĞRETMEN HANGİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİPTİR?
Öğretmenlik ders anlatmanın çok ötesindedir. Öğretmenlerin, mesleklerini en verimli şekilde gerçekleştirmeleri etkili olabilmeleriyle mümkündür. Kuşkusuz öğretmenin etkinliğini etkileyen birçok faktör vardır.
Öğretmen her şeyden önce mesleğini isteyerek ve severek tercih etmiş ve mesleğine gönül vermiş bir insan olmalıdır. Meslek sevgisinin coşkusuyla, kişilik ve teknik özelliklerini birleştirmiş bir öğretmenin etkili olmaması mümkün değildir.
Sevilmeden yapılan hiçbir meslekte başarılı olmak olası değildir. Bununla birlikte öğretmenin mesleğini sevmesi çok daha hayati bir meseledir. Zira öğretmen toplumun nesline şekil veren kişidir. O her şeyden önce toplumun ve öğrencinin yegane modelidir. Öğretmen mesleğini ne kadar seviyor ve mesleğine ne kadar gönül veriyorsa o kadar başarılı olacağı aşikardır. Mesleki heyecanını kaybetmiş bir öğretmenin etkili ve verimli olmasından söz edilemez.

Öğretmenin insan sevgisi, meslek sevgisinden ayrı düşünülemez. Nitekim insanlara sevgi duymayan öğretmen, mesleğine de sevgi duymayacaktır. Öğretmenin insan sevgisi gönülleri, meslek sevgisi de zihinleri şekillendirecektir. Onun sevgi iklimiyle tanışan ve muhabbet atmosferine giren hiçbir gönül mahzun kalmamalı ve kalmayacaktır. Zira öğretmenine kalbi kapalı öğrencinin, zihni de bilgiye kapalı olacaktır.
Yapılan araştırmalar, öğretmenlerini değerlendiren öğrencilerin, öğretmenlerinin kişilik ve karakter özelliklerini, mesleki özelliklerinden daha fazla önemsediklerini göstermiştir. Bizler de birçok araştırma ve kaynaktan faydalanarak “Etkili Öğretmenin Özellikleri”ni belirledik. Bu özellikleri birbirinden tam olarak ayırtmak mümkün olmasa da konuyu iki ana başlık altında incelemeyi uygun bulduk;

A- Kişilik ve Genel Davranış Özellikleri
B- Mesleki ve Sınıf İçi Davranış ÖzellikleriA- Kişilik ve Genel Davranış Özellikleri


- Öncelikle topluma ve öğrencilerine model teşkil ettiğini unutmamalı ve söylemleriyle davranışları çelişmemelidir,
- Öğrencilerine ve insanlara önyargısız davranabilmelidir,
- Hareketlerine ve görünüşüne dikkat etmeli, giyimine özen göstermelidir,
- Sevecen ve şefkatli olmalıdır,
- Öğretmeyi sevmeli ve öğrenmeyi sevdirebilmelidir,
- Sabırlı olmalıdır,
- Saygılı ve saygın olmalıdır,
- Güler yüzlü ve yumuşak huylu olmalıdır,
- Bütün insanlara değer vermelidir,
- Dürüst, açık ve güvenilir olmalıdır,
- Alçak gönüllü, hoşgörülü ve anlayışlı olmalıdır,
- İdealist ve sorumluluk sahibi olmalıdır,
- Huzurlu, kendiyle barışık ve özgüven sahibi olmalıdır,
- İnsan hak ve hürriyetlerine değer vermelidir,
- Yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilmeli ve hayatında tatbik etmelidir,
- Fedakar ve kendini mesleğine admış olmalıdır,
- Kibar ve nazik davranışlar sergilemelidir,
-Etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır,
- Samimi ve candan olmalıdır,
- Dinamik ve sağlıklı olmalıdır,
- Tavırlarında olgunluk ve ciddiyet bulunmalıdır,
- Kibir ve gururdan uzak durmalıdır,
- Çok iyi bir genel kültüre sahip olmalıdır,
- İkna kabiliyetine sahip olmalıdır,
- Sakin ve soğukkanlı davranmalıdır,
- İç disipline sahip olmalı ve öfkesini kontrol edebilmelidir,
- İyi bir dinleyici olmalıdır,
- Çağdaş ve sosyal olmalıdır,
- Çalışkan olmalıdır,
- Gündemi takip etmeli ve güncel olmalıdır,
- Ders dışında da öğrencileriyle diyalog kurmalı ve ilgilenmelidir,
- Davranışlarında tutarlı ve prensip sahibi olmalıdır,
- Kendi hatalarını kabul edebilmeli ve gerektiğinde özür dileyebilmelidir,
- Vizyon sahibi olmalıdır,
- İnsan psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmalıdır,
- Empati kurabilme becerisine sahip olmalıdır,
- Sürekli okuyarak kendisini yenilemeli ve geliştirmelidir,

B- Mesleki ve Sınıf İçi Davranış Özellikleri

- Öncelikle konusunu çok iyi bilmeli ve branşına hakim olmalıdır,
- Öğrencileri başarabileceklerine inandırabilmelidir,
- Öğrencilerine ve çevresine güven duygusu verebilmelidir,
- Diksiyonu güzel olmalı ve ses tonunu etkili kullanmalıdır (Yerine göre sesini yükseltip azaltmalı),
- Jest ve mimiklerine, el ve vücut hareketlerine çok dikkat etmeli, beden dilini etkili kullanmalıdır,
- Planlı ve programlı hareket etmelidir,
- Dersine mutlaka hazırlanarak girmelidir,
- Dakik olmalıdır; derse zamanında gelme, öğrenciyi ve dersi önemsediğinizi gösterir,
- Renkli tebeşir yada kalemler kullanmalı, güzel ve okunaklı yazmalıdır,
- Ders ve konuya uygun metot belirleyebilmeli, ders ve konularla ilgili araç-gereç kullanabilmelidir,
- Öğrencilerini motive edebilmeli ve hazır bulunuşluklarını sağlayabilmelidir,
- Oturmak yerine, sınıf içerisinde gezerek ders anlatmalıdır,
- Verilen ödevleri mutlaka takip ve kontrol etmelidir,
- İşbirliğine dayalı demokratik tavırlar sergilemelidir,
- Ders içerisinde güncel örneklere yer vermeli ve konularla günlük yaşamı ilişkilendirmelidir,
- Kendi sorun ve sıkıntılarını ders ortamına taşımamalıdır,
- Zaman zaman ders konularıyla ilgili esprilere yer vermelidir,
- Adil ve eşit davranmalı, öğrenciler arasında ayırım yapmamalıdır,
- Yüreklendirici ve yardımcı olmalıdır,
- Takdir ve onure adici davranmalıdır,
- Siyasi düşüncelerini empozeye çalışmamalı ve her düşünceye saygı göstermelidir,
- Teknolojik gelişmeleri takip etmeli ve yeni gelişen eğitim araç-gereçlerini kullanabilmelidir,
- Öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini bilmeli, değişik kişilik ve öğrenme tarzlarına göre farklı öğretim teknikleri kullanmalıdır,
- Eğitimdeki ve branşındaki yeni gelişmelerden haberdar olmalıdır,
- Yenilikçi olmalı, kendini yenilemeli ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirmelidir,
- Öğrencinin konuyu kavrayıp kavramadığını kontrol etmeli ve tekrarlar yapmalıdır,
- Öğrencileri, meslektaşları, veliler ve üstleriyle iyi iletişim kurmalı ve eşgüdüm içerisinde hareket etmelidir,
- Dersleri öğrencinin seviyesine uygun işlemelidir,
- Ölçme ve değerlendirmede adil ve objektif davranmalı, öğrenciyi notla tehdit etmemelidir,
- Öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerini bilmelidir,
- Hadiselere öğrencilerin bakış açılarıyla bakabilmelidir,
- Aşırı disiplinli ve şekilci olmamalıdır,
- Öğrencilerin sorunlarını dinlemeli ve çözüm üretmelidir,
- Öğrenciyi küçümsememeli ve hor görmemelidir,
- Öğrenciyi küçük düşürücü davranışlardan kaçınmalıdır,
- Öğrenciye bir birey olarak saygı duymalıdır,
- Öğretmen verdiği sözün arkasında durmalıdır,
- Öğrencinin sevgisini ve güvenini kazanabilmelidir,
- Öğrencinin olumsuz davranışlarına değil, olumlu davranışlarına ilgi göstermelidir,
- Belli öğrencilere karşı özel ilgi göstermekten kaçınmalıdır,
- Sınıf kuralları oluştururken öğrencinin katılımını sağlamalı ve sınıf kurallarının nedenlerini açıklamalıdır,
- Öğrencinin kişiliği üzerinde değil, kabul edilmeyen davranışı üzerinde durmalıdır,
- Disiplini sağlamak için bağırıp çağırmamalı, öğrencilerle alay etmemeli ve olumsuz eleştirilerden kaçınmalıdır,
- Öğrencilerin olumsuz davranışlarını bire bir görüşerek düzeltmeye çalışmalıdır,
- Öğrencileri “yaramaz, geveze, aptal” gibi kelimelerle etiketlememelidir,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanımalıdır,
- Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır,
- Öğrencileri birbirleri ile kıyaslama ve karşılaştırmalardan kaçınmalıdır,
- İyi bir gözlemci olmalı ve öğrencilerini tanımalıdır,
- Bulunduğu okulun olanaklarını iyi değerlendirmelidir,
- Çevre ve velilerle sürekli diyalog içerisinde olmalıdır,
- Hitabeti iyi olmalı ve dili etkili kullanmalıdır; dilini iyi kullanan insanın giremeyeceği gönül, açamayacağı kapı kalmaz,
- Öğrencilerine tepkisel davranışlar sergilememelidir,
- Zamanın kıymetini bilmeli ve zamanını etkili kullanmalıdır.
Uygun bir ortam oluşturulduğunda, doğru program ve doğru yöntemlerle her insanın öğrenme isteğinin artacağı ve bütün öğrencilerin öğrenebileceğini hatırlatarak siz kıymetli öğretmenlerimin teker teker ellerinden öper, saygılar sunarım…

ALINTIDIR.


KAYNAKÇA
· BOZ İ, Sınıf Yönetme Sanatı, Zambak Yayınları, Ağustos-2003, İstanbul
· ÇAMKIRLI A., Öğretmen ve Öğrencileri,
· ERGÜN M., DUMAN T., Y.KINCAL R., ARIBAŞ S., 1999 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi-3, s. 1-11
· KAYA C., Öğretmenlere Öneriler, Zambak Yayınları, Mayıs-2003, İstanbul
· ÖK M., GÖDE O., ALKAN V., İlköğretimde Öğretmen-Öğrenci Etkinleşmesine Sınıf Yönetimi Kurallarının Etkisi,
· ÖZDEN Y., Eğitimde Yeni Değerler, Pegem Yayıncılık, Mayıs-1999, Ankara
· TERZİ A.R., Milli Eğitim Dergisi, sayı 155-156

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar