15 Nis 2015

9.sınıf edebiyat kitabı ekoyay yayınları 163-164.sayfa cevapları (ölçme-değerlendirme)

Reklamlar

9.SINIF EDEBİYAT EKOYAY YAYINLARI SAYFA 163-164. CEVAPLARI

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI 

SAYFA 163-164

A.  Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
•  Olay çevresinde oluşan edebî metinleri; anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı me­tinler olarak gruplandırırken hangi ölçütler esas alınır?
ANLATIM BİÇİMLERİNE GÖRE (ANLATMA VE GÖSTERME ESASI)
DİL VE ÜSLUPLARINA GÖRE GRUPLANDIRILIR
•  Tiyatroyla edebiyat arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
“İnsan yaşayışının sahnede canlandırılması sanatı” olarak tanımlanabilecek tiyatroyla edebiyat arasında ilişki  tiyatro metinlerinin edebî metin niteliği taşımasıyla ilgilidir...


B.  Aşağıdaki cümlede boş bırakılan noktalı yeri uygun ifadeyle doldurunuz.
•  Anlatmaya bağlı edebî eserlerde anlatılan olayın sahnesi durumundaki unsura  yer(mekân)
denir.

C.  Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun seçene­ği işaretleyiniz.
•  Edebî metinler, yazarlarının ve yazıldıkları dönemin hâkim zihniyetinden izler taşır.
Doğru ( X )-Yanlış ( )
•  Hikâye ve roman metni, okuyucunun kültürüne, anlayışına, zevkine, içinde bulunduğu du­ruma ve psikolojik hâline göre yeni anlam değerleri kazanır.     Doğru ( X ) - Yanlış ( )
•  Anlatmaya bağlı türlerde anlam, metinde açıkça dile getirilenlerle açıkça dile getirilmeyenlerin bütünüdür. Doğru ( X ). Yanlış ( )

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.  İster olay öyküsü olsun, isterse durum öyküsü, benim öyküm, okunduktan sonra bellekler­den uçup gitmemeli. Konusuyla, özüyle, diliyle, biçimsel ustalıklarıyla okuru kuşatmak Kişi, öy­küyü okuyup bitirdikten sonra değişmeli. Yıllar sonra o öykünün anımsanan, insanı etkileyen bir yanı bulunmalı. Sait Faik'in “Hişt Hişt” adlı öyküsü, lirizmi ve şiirselliğiyle, Sabahattin Ali'nin “De­ğirmen” adlı öyküsü iletisiyle böyle değil mi?
Yukarıdaki yargıları savunan bir kişiye göre öykünün temel niteliği nedir?
A)  Ünlü öykücülerin yazdıklarını düşündürmesi
B)  Belirli bir olay ya da durumdan yola çıkması
C)  Bilinen, somut gerçeklere dayanması
D)  Okurları, unutamayacakları biçimde etkilemesi
E)  Çelişkilere dayalı bir yapısının olması     
2000 – ÖSS2.  Masal, çocuğa kendi karakterini, benliğini geliştirmesi için ipuçları verir; onu yüreklendirir. Tüm engellere karşın herkesin yoğun ve zengin bir yaşama varabileceğini gösterir. Yeter ki insan savaşmaktan kaçmasın. Devlerle, dış tehlikelerle savaşmadan insan, değil mutluluğu, kendi ken­dini bile bulamaz, bilemez, tanıyamaz. Masal; ürkek, çekingen, mücadeleden kaçan yaratıkları ha­rekete geçirir. Bize, böyle kişilerin tekdüze, sıkıcı ve silik yaşamının olacağını hatırlatır.
Bu parçada masalın çocuğa sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A)  Kişiliğini güçlendirmeye yardımcı olmasına
B)  Kendi kişiliğinin bilincine varmasına
C)  Güçlü ve cesur olmanın gerekliliğine inandırmasına
D)  Dilini ve duyarlılığını geliştirip zenginleştirmesine
E)  Hareketli, canlı bir yaşama özlem uyandırmasına          
1991 - ÖYS


9. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 9.SINIF EDEBİYAT EKOYAY CEVAPLARI SAYFA , 9.sınıf edebiyat kitabı cevapları, 9.sınıf ekoyay edebiyat kitabı cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Artikel Terkait

1 yorum var

devamı neden yok???

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar