9.SINIF DİL-ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI ve CEVAP ANAHTARI


1-Aşağıdaki cümlelerde kullanılan "ayak" sözcüklerinin anlam bakımından ne çeşit sözcükler olduğunu yazınız. (10 puan)
 • Bu masanın ayağı oynuyor.
 • Beni bu tarz ayak oyunlarıyla kandıramazsın.
 • Maçta ayağı sakatlandı.
2-"Onun kürek mahkumu olduğu haberi ağızdan ağza yayılınca herkes bir anda ondan yüz çevirdi.Saygı duyulan belediye reisi Mösyö Madlen'e halk etmediğini brakmadı. Artık onu iğrenç bir zindan kaçağı olarak görmeye başladı.Kasabalılar Aras'ta olanları dahi bilmiyordu."

Metindeki deyimleri bulup anlamlarını yazınız.Deyimlerin özelliklerinden üçünü belirtiniz.
S-3-"Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre inceleyip parantez içindeki yerlere yazınız.(10 puan)
(HAYIFLANMA, ŞAŞIRMA,KÜÇÜMSEME,AZIMSAMA,SİTEM,YAKINMA, BEKLENTİ)

 • Günlerdir çalışıyorsun, ne kadar az iş yapmışsın.
 • Bizi bu sefer daha sıcak karşılayacağını düşünmüştük.
 • Öğretmenimin öğütlerini keşke dinleseydim, bu halde olmazdım şimdi.
 • Davete bir beni çağırmamış.
 • Ne, demek sen birinci oldun !

4) Aşağıdaki cümlelerin karşısına özelliklerini (olumlu-olumsuz)yazınız.

 • Haydi bu işi yapabilirsen yap
 • Ne arayanım var ne de soranım
 • Bu yılki kitap fuarı her zamankinden daha renkliydi.
 • Sanki bu olayın bütün sorumlusu benim
 • Soruların hepsini çözebilen yok.

5)-Aşağıdaki ikilemelerin nasıl kurulduklarını(oluşumları) yazınız. (2x5)

eş dost :
abur cubur:
şaka maka:
harıl harıl:
bata çıka:

6)  "Bardağı bir dikişte bitirdi." cümlesinde hangi sözcükte mecaz-ı mürsel yapıldığını açıklayarak yazınız.Nasıl bir ilgi kurulduğunu belirtiniz. (10 puan)

7) Aşağıdaki cümlelerin haber mi dilek cümlesi mi karşılarına yazınız. (10 puan)

 • Bu efsane yüzyılardan beri anlatılırmış
 • Bütün buna inansa, hayat bayram olsa...
 • Güzel sevmeyene adam denir mi?
 • Diktiğimiz fidanlar gölgesinde kaç gece sabahı zor ettim.
 • Seyreyle hayatın gümbürtüsünü...
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar 
Gecenin ardında yine gece var 
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar 
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim
1) Bu şiirle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Haber cümlesi vardır. 
B)Dilek-istek cümlesi vardır. 
C )Olumlu isim cümlesi kullanılmıştır.
 D )Olumlu fiil cümlesi kullanılmıştır. 
E )Soru cümlesi vardır.


İleri ve üstün ulusları yönetenler ya da o ulus­tan sıradan insanlar, kendilerinden geri gördük­leri ulusları küçümseme eğilimindedirler.

2) Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlamına göre olumludur.
B) Yüklemine göre ad cümlesidir.
C) Dört tane yan cümlesi vardır.
D) Öznesi, ortaçtan oluşmuş bir yan cümledir.
E) Öğe dizilişine göre kurallıdır.

Gülhane Hayvanat Bahçesi'ne herkes gibi ilk olarak ailece gitmiştik. Zürafayı ve maymun­ları çok iyi hatırlıyorum. Alay Köşkü'nü uzun uzun incelemiş ve sonra parkın serinliğine kendimi bırakmıştım. Ama bu geziden bir türlü mutlu olamamıştım. Pislik içindeki kü­çük kafeslerinde sinir hastası olmuş aslanlar, maymunlar, domuzlar ve kediler görmekten içim daralmıştı. Her yer dışkı kokuyor ve her yer kaybedilen özgürlüğün ağıtını söylüyor­du.

3)Bu parçada dile getirilmek istenen duygu ya da davranış aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Pişmanlık

B) Şaşırma

C) Düş kırıklığına uğrama

D) Umursamama

E) Utanç duyma

Kültür yayıncılığımız, piyasa olmaktan çıkıp sektörleşme gayretleri içinde. O yüzden me­ta olan yayımlanıyor. Satabilecek şairler, ya­yınevi bulmakta zorluk çekmiyorlar. Benim durumum ayrı, ben dik başlı olduğum için cezalandırılıyorum. Benim ayarımda, hatta çok daha aşağılardaki şairlere teklif geliyor. Ama bana Allah'ın bir kulu teklifte bulunmu­yor. Benim bundan yakındığım anlaşılmasın. Son yıllarda üç ülkede kitabım yayımlandı. Gerekirse entelektüel göç yaparım, yine de boyun eğmem.

4)Şairin bu sözlerinden, kendisiyle ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Yayıncılık politikalarından memnun ol­madığı
B) Tavır ve davranışlarından ödün vermedi­ği
C) Şiirle uğraşmayı her şeyin üstünde tut­tuğu
D)  Kendisine yapılan haksızlıklardan şika­yetçi olmadığı
E) Tutumundan dolayı cezalandırıldığını düşündüğü


Hemen hemen bütün yabancı yazarların Türkçe-ye çevrilen deneme türündeki yapıtlarını alıp okuyordum. (I) Bunun sonucunda o yazarlara özendim ve deneme yazarlığına başladım. (II) Konu olarak da "dil" alanını seçtim. (III) Yazarlı­ğa başladığımda kitap tanıtma yazıları yazıyor­dum. (IV) Bu tanıtım yazılarının okur sayısını ar­tıracağına, okuma sevgisini geliştireceğine inanı­yordum. (V) Hâlâ da bu inancımı koruyorum.


5) Yukarıdaki numaralanmış cümleler iki parag­rafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V.


Bir sözcük tek basınayken ses ve anlam yönünden etkileyici özellikler taşımayabilir. Ancak aynı sözcük cümlede öteki sözcüklerle yan yana geldiği zaman etkileyici nitelikler kazanır. Kısaca şunu demek istiyorum: Bir yapıtta anlatımın sağlamlığı, sözcüklerin seçimine ve bunların yerli yerinde kullanılmasına bağlıdır.

6) Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Bir yazıya başlarken akla ilk gelen sözcük en \ uygun sözcüktür.

B) Dillerin söz dağarcığı birbirinden farklıdır.

C) Süslü ve özentili anlatım iyi düşünememekten kaynaklanır.

D) Düşünceleri, gelişigüzel söylemekten kaçınmak gerekir.

E) Sözcüklerin gücünü kullanımları belirler.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar