5 Nis 2015

9.sınıf ADA Yayınları Dil ve Anlatım Kitabı Sayfa 137 Cevapları

REKLAMLAR

9.sınıf ADA Yayınları Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları
Sayfa 137
1.etkinlik:

  • Metinden üç tane olumlu cümle örneği:
  • Salih'i görür görmez yüzü aydınlandı.
  • Sesi iyice fersizdi...
  • Reis Bey aracılık etti.
  • Ali emmi kendini zorladı...
b) Altı çizili cümlelerdeki ekler olumsuzluk ekleridir...
c) "Var" ve "yok" kelimeleri isim cümlerini  olumlu ve olumsuz yapan kelimelerdir.(var>olumlu isim cümlesi) yok > olumsuz isim cümlesi yapar...


2.ETKİNLİK
A) Küçük Ağa metninden haber cümleleri
Ali emmi de tekrarladı...
Ali emmi başını salladı.
Bol bol selam getirdim sana...
Bize denileni yapmak düşer...
2.grup: dilek istek cümleleri:
İstersen dinleyelim...
Şunu şöyle desene...
Getiren götüren sağ olsun...

3.grup olumlu-olumsuz cümleler:
Olumlu cümleler...

  • Salih'i görür görmez yüzü aydınlandı.
  • Sesi iyice fersizdi...
  • Reis Bey aracılık etti.
  • Ali emmi kendini zorladı...
olumsuz cümleler:
Salih gülümsemeye takat bulamadı.
Sesi iyice fersizdi.
Ne bir şey katıyor ne de çıkarıyordu.
Sonunda kendini tutamadı...

3.etkinlik:
a) Cümledeki olumsuzluğu sağlayan kelimeler ....ne .....ne bağlacıdır.
b) "Değil" kelimesi isim cümlelerinde olumsuzluk yapam kelimedir. "Seni fark etmedim değil" cümlesinde ise "değil" ise diğer olumsuzluk eki "-me" ile birlikte kullanıldığı için anlamı olumlu yapmıştır...

 http://www.edebiyatfatihi.net/search/label/ada%20yay%C4%B1nlar%C4%B1%209.s%C4%B1n%C4%B1f%20dil%20ve%20anlat%C4%B1m%20cevaplar%C4%B1
Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon