7 Nis 2015

1911-1923 yılları arasında yazılan şiirlerin özellikleri

REKLAMLAR

1911-1923 yılları arasında yazılan şiirlerin özellikleri:
YAPI: Bu dönemde ölçü olarak çoğunlukla hece kullanılmış. (Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Beş Hececiler, Rıza Tevfik…)
Aruz ölçüsüyle de şiirler yazılmış. (Mehmet Akif, Yahya Kemal, Ahmet Haşim)
Dörtlük nazım biriminin yanında beyit ve bentler kullanılmış.
Halk şiiri nazım şekillerinden yararlanılmış. Bunun yanında Batı’dan alınan nazım şekilleri ve serbest müstezat kullanılmış. 
TEMA: Milli konular, Türklük bilinci, halkın yaşayış biçimi, yurt sevgisi gibi toplumsal konuların yanı sıra hüzün, ayrılık, yalnızlık gibi bireysel konular da işlenmiştir.
DİL VE ANLATIM: Milli Edebiyat Döneminin en önemli yönü dilde sadeleşmenin sağlanmasıdır. Şairlerin çoğu sade dille eserler vermiştir. Eski şiirin dil anlayışıyla eserler verilse de genel eğilim sadeleşme yönündedir.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon