30 Nis 2015

12.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları sayfa 174 ölçme değerlendirme cevapları

Reklamlar

SAYFA 174
1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Konferans veren kişinin hazırladığı metin asıl gayeyi belirten cümlelerle başlar.
B. Konferans, bir konuda bilgi vermek amacıyla hazırlanan konuşmadır.
C. Ele alınan konuda yetkili olduğu bilinen ve kabul gören kişiler konferans verebilir.
D. Konferansçının, ele alacağı konu için bir ön hazırlık yapması şartı yoktur.
E. Konferans konusunun ilgi çekici olması gerekir.

2. Aşağıdaki sözlerden bir grup oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır?
A. Münazara B. Sempozyum C. Tiyatro  D. Konferans E. Forum

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi açık oturumun özelliklerinden biri değildir?
A. Geniş halk kitlesine seslenilmesi
B. Konunun, önceden belirlenip duyurulması
C. Uzun konuşmalar ve taşkınlıkların toplantının akışına zarar vermesi
D. Sonunda forum düzenlenememesi
E. Eser ve çalışmalarıyla tanınmış kişilerin konuşmacı olabilmesi

4. Sempozyumla ilgili verilen aşağıdaki bilgiler
doğru ise yay ayraç içine "D", yanlış ise "Y"
yazınız.
(...)Aynı konu, farklı bakış açılarıyla ele alınır.
(...)Her bildiri bir bütündür, tüm bildiriler de
üst seviyede bir bütünü oluşturur.
(...)Sempozyumu düzenleyen bir kurul vardır.
(...)Sempozyum kurulu, bildirileri önceden
seçer. Sempozyumun düzenini sağlar.
(...)Sempozyum bildirileri ilmî yazı özelliği ta-
şımaz.
5. Sözlü anlatım ile konuşma sanatının arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
6. (I) Minibüsle, sabahleyin yola çıktık. (II) Yeşilin, açığından koyusuna değin bütün tonlarıyla bezenmiş ağaçların süslediği yamaçlardan, tepelerden geçtik. (III) Şırıl şırıl akan derecikleri aşa aşa sonunda yeryüzü cennetine
vardık. (IV) Çevresini irili ufaklı ağaçların ku-
şattığı mavi, duru, büyük göle bakan bir yamaçta durduk. (V) Kameramızı çıkarıp bu
manzarayı görüntüledik.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde betimlemeye yer verilmemiştir?
A. I. ve II. B. I. ve V. C. II. ve III.
D. II. ve IV. E. III. ve IV.
(1999 - ÖSS)
7. Çok sayıda roman yazılıyor. Bunların birçoğu
yayımlanıyor ama ben bunu romanın yükselişi görmüyorum. Çalakalem, savruk bir dille
yazılmış, editör süzgecinden geçmemiş bir-
çok roman, özentili bir biçimde süslenerek
neredeyse okurun gözüne sokuluyor kanımca. Son yıllarda roman yükselişte değil, tam
tersine düşüşte.
Bu sözleri söyleyen kişi romanla ilgili olarak
özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
A. Türsel özelliklerinin bilinmeyişinden
B. Konuların sıralandığından
C. Anlatıma gerekli özenin gösterilmeyişinden
D. Duygu yoksunluğundan
E. Kolay anlaşılır olmayışından
(2010 - YGS)


DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN AŞAĞIDAN SAYFA NUMARASINA TIKLAYINIZ

DİĞER BÜTÜN SAYFALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

12.sınıf paşa yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları, 12.sınıf paşa yayınları dil ve anlatım kitabı cevapları, 2014 2015 12. Sınıf dil ve anlatım Cevapları paşa yayınları,kitap cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar