11 Nis 2015

11.sınıf Türk edebiyatı Lider Yayınları 147.sayfa cevapları (ölçme-değerlendirme)

Reklamlar

SAYFA 147:
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Millî edebiyatçıların başlıca amaçlarından birisi şiirde sade dil ve hece ölçüsü kullanılmasıdır.
Servet–i Fünûncuların “Hece ölçüsüyle şiir yazılamaz.” dedikleri bir dönemde şiirlerini hece ölçü-
süyle yazarak “Türkçe Şiirler” adıyla yayımlayan Millî edebiyatçı şair MEHMET EMİN YURDAKUL'dur
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Millî edebiyatçı şairler, şiirlerinde halk şiirine özgü söyleyiş ile modern şiire özgü söyleyişten bir
likte yararlanmışlardır. (D )
Millî edebiyat şiirlerinin temaları eski; ses, söyleyiş ve dili yenidir. ( Y)
Millî edebiyat şairleri ses ve söyleyişte olduğu gibi imgelerde de yalınlığı tercih etmişlerdir. (D )


3. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin YURDAKUL’un eserlerinden biri değildir?
A) Türkçe Şiirler
B) Türk Sazı
C) Türkçülüğün Esasları
D) Ey Türk Uyan
E) Ordunun Destanı


4. Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.
Yukarıdaki dizelerde Ziya Gökalp Millî edebiyatçıların savunduğu görüşlerinden hangisini ortayakoymuştur?
A) Arapça ve Farsça sözcükler Türçede söylendiği gibi yazılmalıdır.
B) Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.
C) Arapça ve Farsça tamlamalar dilimizden atılmalıdır.
D) Dilde İstanbul ağzı esas alınmalıdır.
E) Dil sade olmalıdır.


5. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Emin YURDAKUL ve Ziya Gökalp’ın ortak özelliklerinden biridir?
A) Fecr–i Âtî Topluluğu’na dahil olmaları
B) Genç Kalemler hareketinin başında bulunmaları
C) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
D) Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişiliklerinden güçlü olması
E) Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları


Etkinlik: Yahya Kemal BEYATLI’nın yaşamı ve edebî kişiliği hakkında bilgi edininiz (150. sayfada
ki 1. etkinlik içindir.).
Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar