11 Nis 2015

11.sınıf Türk edebiyatı 148-150.sayfa cevapları (yepyeni)

Reklamlar

3.b. Saf (Öz) Şiir
Hazırlık Çalışması

SAYFA 150
1. Yukarıda verilen metinden yola çıkılarak Yahya Kemal’in sanat ve edebiyat anlayışı hakkında çıkarımlarda bulununuz..
YAHYA KEMAL'İN SANAT VE EDEBİYAT ANLAYIŞI MADDELER HALİNDE..TIKLAYIN

SAYFA 151
1. Okuduğunuz şiirde ahenk hangi ögelerle, nasıl sağlanmıştır?
Şiirde ritim aruz ölçüsüyle yazılmıştır.Her türlü ses benzerliği ahengi sağlamaktadır.
ŞİİRİN TÜM UYAK VE REDİFLERİ İÇİN TIKLAYINIZ2. Şiirin temasını bulunuz. Bu tema evrensel midir? Niçin?
Şiirin genelinde “fetihlerle dolu Osmanlı tarihine özlem” teması vardır.Şiirin başlığıyla bir bütünlük oluşturan teması ise özgürlüktür.Özlem ve özgürlük teması EVRENSELDİR...
3. Şiirde ritmin hangi ölçüyle sağlandığını belirtiniz. Bu ritmin özelliklerini belirleyiniz.
Aruz ölçüsüyle4. Şiirin ilk bölümünde geçen söz sanatlarını bulunuz. Bu söz sanatlarının şiirdeki işlevini belirtiniz.
ŞİİRDEKİ BÜTÜN SÖZ SANATLARI İÇİN TIKLAYINIZ5. Şiirde hangi imgeler kullanılmıştır? Kullanılan imgelerle duyular arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?
''sonsuzluğun tadı'' ve ''dilimdedir tuzu'' imgelerinde bir tatma duyusu vardır.
ŞİİRDEKİ DİĞER İMGELERE ÖRNEKLER
  • Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu > işitme
  • Mahzun hudutların ötesinden akan sular > işitme
  • Garbın ucunda, son kıyıdan en gürültülü > işitme
  • Bir med zamânı, gökyüzü kurşunla örtülü > görme
  • Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi > görme
  • Gördüm güzel vücûdunu zümrütliyen deri > görme
  • Şekvânı dinledim, ezelî muztarip deniz > işitme
  • ŞİİRDE BUNLARIN KULLANILMASI SES VE ANLAM BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İÇİNDİR.
6. Şiirdeki ses, söyleyiş ve imgeler Servet–i Fünûn ve Fecr–i Âtî şiirine göre daha yalın mıdır? Niçin?
Şiirdeki ses, söyleyiş ve imgeler Servet–i Fünûn ve Fecr–i Âtî şiirine göre daha yalındır.
7. Okuduğunuz şiirin yapısını oluşturan birimleri bir şema çizerek gösteriniz. Bu birimler arasında bir ilişki var mıdır? Niçin?
Şiir bentlerden oluşmuştur.Klasik Divan şiiri yapısı vardır ; ama bu sadece ölçü ce kafiye düzeni ile sınırlı kalmıştır.Şiirde anlam genelde beyitlerde tamamlanmıştır,bazı yerlerde bir dize ya da bentte tamamlandığı da olmuştur.Bir plana uygun olarak ortaya konan anlam birlikleri şiirin genel temasına anlamsal bütünlüğüne etrafında bir araya gelmiştir.
8. Şiirin teması ile şiiri oluşturan bölümlerin teması arasında nasıl bir bağ vardır?
Şiirin genelinde “fetihlerle dolu Osmanlı tarihine özlem” teması vardır.Şiirin başlığıyla bir bütünlük oluşturan teması ise özgürlüktür.
9. Şiir dilinin gündelik hayata uygun olup olmadığını belirtiniz?
Uygundur...10. Şiirde geçen yer, kişi ve sanat eserlerinin isimlerini söyleyiniz. Sözü edilen yer, kişi ve sanat eserlerinin şiirdeki işlevinin ne olduğunu açıklayınız.
"Balkan,Rakofça, şimal, mahzun hudutların ötesi, son, diyar, garb , Byron..." mekan ve yön bildiren isimlerdir.
Şiirde kişi, mekan ve yön belirten ifadelerin kullanılması, şiirin temasını daha iyi yansıtmak amacıyladır.
11. Şiirin ikinci bölümünde dile getirilenler hangi tarihî olayı hatırlatmaktadır? Şairin bu bölümdeki duygularını belirtiniz.
BU ŞİİRİ DAHA İYİ ANLAMAK VE KAVRAMAK İÇİN bu makaleyi okuyunuz...
12. Şiirden, Yahya Kemal’in duygu ve düşüncelerini yansıtan kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bu kelime ve kelime gruplarından yola çıkarak şairin duygu ve düşünce dünyasıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
DEVAM EDECEK...TAKİPTE KALIN...Anlama ve Yorumlama
1. Şiirdeki söz sanatlarının niçin kullanıldığını açıklayınız.
2. Şiirde geçen “Aldım Rakofça kırlarının hür havasını” dizesinde olduğu gibi şiirin genelinde “devrik cümle” yapısının tercih edilmesi ve tamlamaların yapı olarak değiştirilmesinin sebepleri nelerdir?
Açıklayınız.
3. Şairin özel adlara, mimari eserlere, mekân adlarına yer vermesinin sebepleri nelerdir? Bu sebeplerle dönemin hâkim anlayışı arasında ne tür bir ilişki söz konusudur? Açıklayınız.
4. Şiirde dile getirilen gerçeklikle gündelik hayatın gerçekliği arasında farklılıklar olmasının nedeni sizce nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.
5. Şiirin temasının birey ve toplumla olan ilişkisini açıklayınız.
6. Şiirin ölçüsüyle ritim arasında bir bağ var mıdır? Niçin?
7. Şiirin bölümleri, uyak düzeni ve ölçüsüyle geleneksel Türk şiiri ve modern şiir arasında ne tür bir ilişki vardır? Şiirin oluşumuna imkân veren zihniyet hakkında neler söyleyebilirsiniz?
8. Şiirin sizde uyandırdığı duygular nelerdir?
1. Etkinlik: Aşağıda boş bırakılan yere Yahya Kemal BEYATLI’nın fikrî ve edebî yönü ile şairin“Açık Deniz” şiiri arasındaki ilişkiyi açıklayan bir yazı yazınız.

YAHYA KEMAL FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ TIKLAYINIZ

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar