11.sınıf Lider Yayınları Türk edebiyatı 144.sayfa ölçme değerlendirme cevapları

reklamlar
SAYFA 144
Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.
1911-1923 yılları arasında şiir; ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından ÜÇ(3)  gruba ayrılır.
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Millî Edebiyat Döneminde Edebiyat–ı Cedide zevkini sürdüren sanatçılar da eserler vermeye devam etmişlerdir. (D )
Mehmet Âkif Ersoy şiirlerinde daha çok soyut kavramlara yer vermiş, toplumsal değerler üzerinde durmamıştır. ( Y)
Millî edebiyatçı şairler hece vezni ile de şiirler yazmış fakat daha çok aruz veznini kullanmışlardır. ( Y)

3) A 
4) C


Etkinlik: Mehmet Emin YURDAKUL hakkında bilgi edininiz .
ÖZLÜ BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZEtkinlik: Öğretici metinlerde hangi temaların işlendiğini araştırınız içindir.).
Siyasi, milliyetçi, tarihi, sanatsal, edebi, günlük olaylar ve kişilerle ilgili temalar...
Etkinlik: Öğretici manzum metinlerin hangi dönemlerde daha çok kullanıldığını araştırınız...


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.