7 Nis 2015

11.sınıf İnkılap Tarihi 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları (yepyeni sorularla)

Reklamlar

         1-         Cumhuriyetin ilk yıllarında,
Ø  Medeni Kanunun kabul edilmesi
Ø  Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi
Ø  Tekke,Zaviye ve Türbelerin kapatılması
   Çalışmaları yapılmıştır.Bu çalışmalar ile;
 I.     Toplumsal ayrıcalıkları ortadan kaldırmak
 II.    Laiklik ilkesinin gerçekleşmesini sağlamak
 III.  Ulusallaşma ve çağdaşlaşma sürecini hızlandırmak
   Hangilerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır?

   A) Yalnız I                     B) Yalnız II             C) Yalnız III
D) I ve II                       E) I,II ve III

        2) Aşağıdakilerden hangisi yeni kurulan Türk Devletinin laikleşme aşamalarından birisi değildir?
     A) Saltanatın Kaldırılması
     B) Cumhuriyetin İlanı
     C) Halifeliğin Kaldırılması
     D) Tevhidi Tedrisat Kanunu
     E) Medeni Kanunun Kabulü

    3-          - Aşar Vergisinin kaldırılması
                 - Toprak Reformu Kanununun çıkarılması
   Uygulamaları;
   I.       Tarımsal üretimi arttırmak
   II.     Halkçılık ilkesini geliştirmek
   III.  Toprakta Özel mülkiyete son vermek
   Amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığına kanıt   olarak gösterilebilir?
   A) Yalnız I                     B) Yalnız II                                                C) Yalnız III
   D) I ve II                       E) I,II ve III

       4-          Türkiye'nin bugünkü sınırlarının belirlenmesinde aşağıdaki                        antlaşmalardan hangisinin bir rolü olmamıştır?
     A) Gümrü Antlaşması                  B) Lozan Antlaşması
     C) Balkan Antlaşması                   D) Moskova Antlaşması
     E) Ankara Antlaşması                   ( 1982 ÖYS )

        5-          Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye’deki kurumların dine     uygunluğunun denetlenmesi uygulamasına son verilmiştir?
     A) Medeni Kanunun kabul edilmesi
     B) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
     C) Tekke,Zaviye ve Türbelerin kapatılması
     D) 1921 Anayasasının kabul edilmesi
     E) Saltanatın kaldırılması

      6-         Çok partili hayata geçmek amacıyla Cumhuriyet Halk Fırkasının              karşısına Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur.
              Serbest Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki ilkelerden hangisini    benimsememiştir?
     A) Devletçilik                                   B) Cumhuriyetçilik
     C) Milliyetçilik                                D) Halkçılık
     E) Laiklik

     7-          Millet egemenliğini gerçekleştirmek amacıyla;
     I.  TBMM’nin açılması
     II. Halifeliğin kaldırılması
     III. Saltanatın kaldırılması
     Yukarıdakilerden hangileri gerçekleştirilmiştir?
     A) Yalnız I                 B) Yalnız III          C) I ve II
         D) I ve III                                            E) I,II ve III
   8-          Atatürk’ün Türk dilini yabancı dillerin boyunduruğundan                       kurtarmaya çalışması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir            gereğidir?
          A) Cumhuriyetçilik                  B) Milliyetçilik               C) Laiklik  
          D) Halkçılık                                   E) Devletçilik

   9           Halifeliğin kaldırılmasının, Saltanatın kaldırılmasından sonraya           bırakılmasında;
        I-Türk halkının bu duruma hazır olmaması
        II-İslam Dünyasından gelecek tepkilerden çekinilmesi
        III-Şeyh Sait İsyanının din bahane edilerek çıkarılması
          Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
          A) Yalnız I                                       B) Yalnız II               C) I ve II
          D) I ve III                                        E) I,II ve III

  10        I. Türk Tarih Kurumunun kurulması
          II. Türk Dil Kurumunun kurulması
          III. Latin Alfabesinin kabulü
          Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardır?
          A )I ve II                                          B) II ve III                C) I,II ve III                   
   D) Yalnız I                         E) Yalnız III


Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar