10.sınıf MEB Türk edebiyatı sayfa 169 cevapları (yepyeni)

10.sınıf MEB Türk edebiyatı sayfa 169 cevapları (yepyeni)
SAYFA 169
3. Methiyeyi tekrar okuyunuz. Methiyenin sizde uyandırdığı duyguları aşağıdaki şemaya yazınız...
HİSSETTİKLERİM: 
dürüstlük, sevgi ve iyi niyet, samimiyet, bağlılık, sadakat,
4. Şiiri yorumlayınız. Sonuçları  sözlü olarak ifade ediniz.
5. Aşağıdaki sözcüklerin metindeki kullanılış  şekillerini ve işlevlerini belirleyerek verilen tabloya yazınız.
Bu sözcüklerden hareketle şiirin gelenekle ilişkisini belirleyiniz.

Pir :  Methiyede tarikat şeyhi anlamında kullanılmıştır.
Taht makamı : Şiirde şeyhlik makamı anlamında kullanılmıştır.
Hak nefesi : Şiirde doğru söz anlamında kullanılmış.

Şiir TASAVVUF GELENEĞİyle ilişkilidir.

6. Yukarıdaki methiyeyi göz önünde bulundurarak Seyyit Nesîmî'nin fikrî ve edebî yönü hakkındaki
çıkarımlarınızı aşağıdaki şemaya yazınız.

SORUNUN CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ
a. Seyyit Nesîmî'nin yaşadığı dönemin siyasi ve sosyal yapısıyla ilgili yaptığınızz araştırmasonuçlarından hareketle yazdığınız yazıyı  okuyunuz. Dönemin zihniyetiyle ilgili genel özellikleri maddeler hâlinde defterinize yazınız.
SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ...
b. Dönemin zihniyetinin methiyeye nasıl yansıdığını tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz
İslam ve tasavvuf anlayışı medhiyeye yansımıştır.Şair, şeyhine övgüler sunup onun yanına gitmek istediğini onun makamının gül gibi olduğunu belirtmiştir.Şiirde hakim zihniyet tasavvufi kültürdür..

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.