17 Nis 2015

10.sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları sayfa 185

Reklamlar

SAYFA 185
11. Leyla ile Mecnun hikâyesini okuduğunuzda hissettiklerinizi bir resim, şiir, şarkı ya da sözle ifade ediniz.
12. Metindeki halk söyleyişlerini ve kalıplaşmış  ifadeleri tespit ederek bunları cümle içinde kullanınız.Cümlelerinizi defterinize yazınız.
13. Fuzûlî, Leyla ile Mecnun mesnevisini niçin yazmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.
14. a. Su Kasidesi’ni yazan Fuzûlî ile, Leyla ile Mecnun hikâyesini yazan Fuzûlî arasında nasıl bir ilişki vardır? Sözlü olarak ifade ediniz.
b. Fuzûlî’nin, Su Kasidesi’ni ve Leyla ile Mecnun hikâyesini farklı  edebi türlerde yazmasının  sebebi ne olabilir? Tartışınız. Tartışma sonuçlarını  defterinize yazınız...

ANLAMA-YORUMLAMA

1 . Halk hikâyeleri anlatan meddahlarla günümüz şovmenleri arasında nasıl bir ilgi vardır?
Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
2. Tahir ile Zühre hikâyesinin manzum-mensur, Leyla ile Mecnun mesnevisinin manzum olmasının sebepleri neler olabilir?  Sonuçları tahtaya yazınız.
3. a. Tahir ile Zühre, Leyla İle Mecnun hikâyelerinde işlenen temadan hareketle temanın o dönemdeki önemi ve değeri hakkında çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.
b. Hikâyelerdeki aşk duygusu günümüzde yaşanabilir mi? Neden?

CEVAPLARI
11..............
12) telef olmak, yanıp tutuşmak, adak adamak vs.

13) "Leyla ile Mecnun mesnevisi Acemlerde (İranlılar) çoktur, Türklerde ise yoktur. Sen de dünyaya gizli bir hazine çıkar" sözleri üzerine yazmıştır.

14.a) İkisinde de aşk teması işlenmiştir. Ancak birinde peygamber aşkı, diğerinde beşeri aşk işlenmiştir.

b) Fuzuli, "Su Kasidesi" adlı eserinde peygamber övgüsünü dile getirmek için kaside şeklini tercih etmiştir. Ancak Leyla ile Mecnun eserinde olaya bağlı kalındığı için mesnevi şeklini tercih etmiştir.
Anlama Yorumlama
1) İkisinde de yazılı bir metin olmadan sözlü olması nedeniyle bir ilgi vardır.

2) Leyla ile Mecnun mesnevi geleneğine bağlı olduğu için manzumdur. Ancak Tahir ile Zühre mesnevi geleneğine bağlı değildir.

3.a) O dönemlerde hemen hemen her şiirde aşk konusu işlenir.

b) Aşk duygusu insanoğlu var olduğu sürece yaşanabilir.


ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
1) E
2)D

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar