17 Nis 2015

10.sınıf edebiyat MEB kitabı cevapları sayfa 184

Reklamlar

SAYFA 184
cevapları aşağıda
c. Hikâyede geçen kahramanların benzerleri tarihte veya günümüzde var mıdır?  Sonuçları
sözlü olarak ifade ediniz.
3. a. Ahmet Yesevî’nin altmış  üç yaşından sonra yer altında bir mahzende yaşaması, Tahir’in kendini dağlara vurması, Mecnun’un çöle düşmesi arasında nasıl bir ilişki olabilir? Söyleyiniz.
b. Mecnun’un aşkını  çölde yaşamak istemesinin nedeni ne olabilir? Mecnun bugün dünyanın farklı bir yerinde yaşasaydı  aşkını  nerede yaşamayı tercih derdi? , sonuçları defterinize yazınız.
c. Leyla ile Mecnun hikâyesinde mekân tasvirleri var mıdır? Sözlü olarak ifade ediniz.
d. Hikâyedeki mekânlar gerçek midir? Neden?
4. Leyla ile Mecnun hikâyesindeki kişi, zaman ve mekân ilişkisini belirleyerek aşağıdaki şablona yazınız
5. a. Leyla ile Mecnun hikâyesinin temasını  en iyi ifade eden bölümü metin parçasından belirleyerek
sınıffta okuyunuz.
b. Metnin temasını  belirleyerek kendi cümlenizle aşağıdaki bölüme yazınız.
c. Metnin teması  evrensel midir? Neden?
6. Hikâyede kendinize ve çevrenize ait bir özellik buldunuz mu? Sözlü olarak ifade ediniz.
7. Leyla ile Mecnun'un metin bölümünde verilen özgün parçanın mısra örgüsü ve kafiye şemasını belirleyerek tahtaya yazınız.
Hikâyenin Teması:
8. a. Leyla ile Mecnun hikâyesinin bağlı  olduğu geleneği belirleyiniz.
b. Metinden hareketle bu geleneğin özelliklerini tahtaya yazınız..
9. Hikâyede anlatılan olayların zamanımızdaki olaylardan farklı yönleri var mıdır? Sözlü olarak ifade ediniz.
10. Verilen metin parçasından hareketle anlatıcının bakış açısını ve özelliklerini belirleyerek sonucu şemaya yazınız.
Güneş  gibi yükselmeye kabiliyetli, İsa gibi daha çocukluðunda kâmil (idi.)
Yeryüzüne düşer düşmez hâlini bilerek figana başladı
Son gününü önceden düşünerek gözyaşı  döktü ve feryat etti.


SAYFA 184
CEVAPLARI
c) Tarihimizde veya günümüzde var olması mümkün değildir. Çünkü bu kahramanlar hayal ürünü kahramanlardır.

3.a) Bu olaylar arasında "aşk"ın yaşanışı bakımından bir ilişki vardır. Ahmet Yesevi'nin peygamber sevgisi, Tahir ile Mecnun'un aşk anlayışları bunu göstermektedir.

b) 
Mecnun Arap yarımadasında yaşamaktadır.Arap yarımadası topraklarında çok büyük alanlar çöl halindedir.Mecnun “o aşk yolunun üstadı, vasiyetini bitirdi sonra vahşet (yalnızlık) yolunu gözeterek arkadaşları ile ilgisini kesti.” Cümlesinde ifade edildiği gibi aşk çilesini insanlardan uzak bir yerde yaşamak istemektedir.Hikayenin geçtiği yer dikkate alındığında Mecnun’un insanlardan uzak kalabileceği yer çöldür. Bu nedenle Mecnun çölü seçmiştir.
Bu gün Mecnun yaşasaydı nerede olursa olsun aşkını insanlardan uzak yerlerde yaşamak isterdi. Bu yerler dağ, orman, deniz, kutular vs. gibi mekanlar olabilir.

c) 
Leyla ile Mecnun hikayesinde geçen mekanlar;
-Mektep ( mektepte onunla birçok melek gibi kız, arkadaş oldu)
-Çöl ( Bütün vaktini çöllerde aşk derdiyle geçirir.)
-Meclis ( Bu arada Nevhel adlı bir yiğit bir mecliste Mecnun’un bir şiirini duyar, çok etkilenir.)
-Geçit ( Bir geçitte o güzele (Leyla’ya) ratladı ve yüzüne bir bakış attı.)
-Leyla’nın babasının evi ( Leyla baba evine döner.)
-Leyla ve Mecnun’un mezarı Mecnun’u derin bir keder içinde Leyla’nın yanına gömerler.Oraya bir mezar taşı dikerler.Zaman içinde hikaye dilden dile yayılır, bu mezar halk arasında kutsal bir yer haline dönüşür.)
-Kabe (“Ey, küçük büyük her cins insanın, çatısı yüce değeri yüksek mihrabı!”;”Ey sevgilinin çadırının kumaşı rengindeki örtüsü vefa tohumunun kabuğu olan!”;”Ey göğsünde Hacer gibi taş basarak gözlerinden zemzem gibi yaş akıtan!”;”Ya Rabbi bu mukaddes beyt hakkı için; bu safalı mabed hakkı için bende aşkın binasını Kabenin temelleri gibi daim eyle.”)


d) 
Hikayedeki bazı mekanlar (kabe) gerçekte var olsa da kurmaca unsurlardan oluşan bu hikayede mekan da kurmacadır.Olay zincirini meydana getiren halkalarının niteliği ve ona iştirak eden şahıs kadrosundaki kişilerin içinde bulundukları şartlar Leyla ile Mecnundaki mekanın şekillenmesinde etkili olmuştur.Mekanla eserde anlatılan olay zinciri arasındaki ilgiyi dikkate almak gerekir.Metinde ifade edilen şartlarda belirli mekanlara ihtiyaç vardır.(örneğin çöl).
Hikayedeki mekanlar . Hikayedeki mekanlar bu ihtiyaçtan ortaya çıkar.
4.) Mekan zaman ve kişiler olay örgüsü ile birlikte bir kurmaca etrafında birleşip bu hikayeyi meydana getirmişlerdir.Mekan zaman olay örgüsü ve kişiler metnin iletisini ifade etmekte ve somutlaşmayı gerçekleştirmede bir araçtırlar.buna gör Leyla ile Mecnun’un yapısını oluşturan mekan zaman olay örgüsü ve kişilerden biri bile değiştirilemez ya da atılamaz.Böyle bir ey yapıldığında hikaye “Leyla ile Mecnun hikayesi” olma özelliğini yitirir.


5.a) "Aşk, vuslat binasını sağlamca kurup mana aleminde seninle beni buluşturdu;" ... "Sen halini değiştirme; Leyla ne diye Mecnun olsun?"

b) Aşk, insanı insan yapan en büyük erdemdir veya “aşk” kendi varlığını unutup, sevgilinin varlığında yok olmaktır.

c) Evrenseldir. Çünkü günümüzde de aşk teması tüm insanlığı ilgilendiren bir duygudur.

6) Sadece aşk unsuru kendimize ve çevremize aittir. Diğer unsurlar kendimize ve çevremize ait değildir.

7) aa....  "Ûm" ZENGİN KAFİYE


  bb...."redif" "Ân" zengin uyak , (Â sesinin iki ses sayıldığını unutmayınız...)
cc... "ı" redif , "Âm" zengin uyak
dd... "ar" tam kafiye
ee... "um" redif  , "Âf" zengin  uyak
ff... "e" redif ,"ân" zengin uyak
gg... "enc" zengin uyak
hh... "dur" redif , "oh" tam uyak
ıı... "ı" redif , "stan" zengin uyak

8.a) "Mesnevi Geleneği" dir.

b) Mesnevi'nin Özellikleri maddeler halinde...tıklayınız

9)Hikayede anlatılan olaylar, hikayenin ortaya çıktığı dönemin gerçekliğinin bir ifadesidir.Bu nedenle Leyla ile Mecnun hikayesinde anlatılan olaylar günümüzden farklı özelliklere sahiptir.Günümüzde ne Mecnun gibi seven ve davranan ne de Leyla gibi seven biri vardır. Hikayedeki temel olayın yani sevenleri zorla ayırma olayının niteliği düşünüldüğünde günümüzde de bu olaylarla karşılaşabiliriz.Ancak günümüzde sevgiliye kavuşamayınca ne kendini çöle vurma ne de hayvanlara arkadaşlık yapma vardır.Günümüzde böyle davranan bir aşık için tek yer akıl hastanesidir.Hikayedeki olaylar hikayenin geçtiği zamanın zihniyetini bir yönüyle ifade eder.

10) Anlatıcı herşeyi bilen bir anlatıcıdır. Bu yüzden "İlahi bakış açısı" kullanılmıştır.


DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ10. sınıf edebiyat kitabı cevapları 2015 , 2014 2015 10. sınıf  MEB yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 MEB  yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar