11 Nis 2015

10.sınıf dil ve anlatım öğün yayınları 151-154.sayfa emredici anlatım cevapları

Reklamlar

SAYFA 151
6.Etkinlik
“göz önünde bulundurmak, tespit etmek, sürdürebilmek” sözlerinden de anlaşıldığı gibi fiiller kendi dışında isim görevindeki kelimelerle ya da kendileri gibi fiil olan kelimelerle  bir araya  getirilerek bir anlam bütünlüğü oluşturabilir.
3.Metin- Ne Yapmalı?
 1. “Ne Yapmalı?” adlı metinde niçin emredici anlatım kullanılmıştır?
Okuma esnasında çekilen zorluklar hakkında bilgi verilmiş ve ne yapılması gerektiği anlatılmıştır.
 1. “Ne Yapmalı?” adlı metin, dilin hangi işlevi çerçevesinde oluşturulmuştur? Dilin bu işlevine
metinden örnekler bulunuz
Alıcıyı harekete geçirme işlevi çerçevesinde oluşturulmuştur.
Örnek
“Okurken omuzlarınızı dik tutarak sırtınızın kambur durmasana engel olun. Dik yaslanamadığınız çok yumuşak sandalyelerde uzun süre oturmayın.”
7.Etkinlik
Emir, telkin ve öneri ifade eden kelime ve kelime grupları:
“engel olun,
uzun süre oturmayın,
destekleyin,
öğrenin,
oturma pozisyonunuzu değiştirin,
tekrar oturun,
Evet, emredici anlatım türünde emir, telkin ve öneri ifade eden kelime ve kelime grupları sıkça kullanılır.
 1. Etkinlik
metinlerde sık kullanılan şahıs zamirlerini ve çekim ekleri:
şahıs zamirleri: siz zamiri en çok kullanılmıştır. Fakat metinde açıkça söylenmemiştir.
çekim ekleri:  -ın ve –nız çekim ekleri çok kullanılmış. Bir de 3. Tekil şahıs kullanılmış ama eki yoktur.
Bu metinlerde şahıs zamirlerinin ve yukarıda gösterilen çekim eklerinin gösterilmesinin sebebi muhatap alınan alıcı olmalarındandır.
 1. Etkinlik
engel olun, destekleyin, oturun, kaldırmaz, alır, saklıdır
Örnek metinlerde en çok kullanılan kipler emir kipleri ve geniş zaman kipidir.
10.Etkinlik
Fiilden türemiş isimler (isim-fiiller)
Durma, çekmek, gerinme, çıkma, katılma, yumuşak, atık,
Fiilden türemiş sıfatlar( sıfat- fiiller)
Yaslanamadık, kalan, güçlendirecek, beslenemedik, biriken, çalıştıracak, olmadık,
Fiilden türemiş zarflar (zarf- fiiller)
Okurken, tutarak, olarak, oturduğu, yapıp

SAYFA 152

11.Etkinlik
Fiillerden türeyen fakat fiil gibi çekimlenemeyen ve cümlede isim, sıfat ve zarf görevleriyle kullanılan kelimelere fiilimsi denir. Fiilimsiler isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üçe ayrılır:
İsim-fiiller: “-mak/-mek, -ma/-me, -ış/-iş/-uş/-üş
Sıfat- fiiller: “-dik, -miş, -ecek, -esi, -en, -r, -mez”
Zarf-fiiller: “-ınca/-ince, -dıkça/-dikçe, -madan/-meden, -ıp/-ip/-up/-üp, -a/-e, -ken, -r, -mez, -arak/-erek, -alı/-eli, -maksızın/-meksizin
 • “Ne Yapmalı?” adlı metinden bularak defterinize yazmış olduğunuz fiilimsileri (fiilden türemiş
isim, sıfat ve zarfları) aşağıdaki tabloda ilgili yere yazınız.
 İsim-fiiller:   Durma, çekmek, gerinme, çıkma, katılma, yumuşak, atık,
Sıfat- fiiller:  Yaslanamadık, kalan, güçlendirecek, beslenemedik, biriken, çalıştıracak, olmadık,
ZARF- fiiller:  Okurken, tutarak, olarak, oturduğu, yapıp
 • Fiilimsilerin metnin oluşumundaki işlevlerinin neler olduğunu “Ne Yapmalı›?” adlıı metinden
örneklerle açıklayınız.
Fiilimsiler cümle içinde açıklayıcı bir konum üstlenmişlerdir. Varlıkların veya fillerin durum, davranış  ve özelliklerini  açıklamışlardır.
12.Etkinlik
“cevaplamayı tamamlayan adaylar”
“cevap kağıdını ve soru kitapçığını teslim ederek”
“görevlilerle konuşmak”
 • Yukarıdaki fiilimsi gruplarını inceleyiniz. Bu örneklerden hareketle fiilimsilerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevlerinin ne olduğunu defterinize yazınız.
Bu kelime gruplarından da anlaşılacağı üzere fiilimsiler, cümle içinde kelime grupları oluşturulmasında rol alırlar.
SAYFA 153
13.ETKİNLİK
Emredici anlatımla yazılmış metinlerle günlük hayatta  kullanım kılavuzlarında, kanun maddeleri içeren metinlerde,  uyarıcı levhalarda karşılaşmaktayız.
 1. ETKİNLİK
Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?
1 Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir? Spor salonuna öğretmenimle birlikte girmek Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?
2 Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?
Spor salonundaki malzemeleri izinsiz kullanmamak Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?
3 Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir? Derse spor ayakkabısıyla katılmak Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?
4 Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir? Soyunma odalarını temiz ve düzenli kullanmak Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?
5 Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir? Çanta ve mont gibi eşyalar spor salonu içine getirilemez Spor Salonlarında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?
…….
Okul kütüphanesinde uyulması gereken kurallar:
 • Tüm kütüphane materyalleri kurallara uygun olarak ödünç alınmalıdır. Kullanıcı ödünç aldığı materyali zamanında ve güvenli bir şekilde iade etmekle yükümlüdür.
 • KÜ kimlik kartları kütüphane personelince istenildiğinde gösterilmelidir. Bu kart yalnızca sahibi tarafından kullanılabilir.
 • Cep telefonları Kütüphane’ye girildiğinde kapatılmalıdır.
 • Her zaman sessizlik kuralına uymak gerekir.
 • Kullanıcılar, kütüphanecinin rafa yerleştirmesi için materyalleri masaların üzerinde bırakmalıdırlar.
 • Yiyecek ve içecek tüketilmesi Kütüphane’nin tüm alanlarında kesinlikle yasaktır.
 1. Koridorlarda koşmadan yürünür, gürültü yapılmaz.
 2. Tuvaletler temiz tutulur.
 3. Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz.
 4. Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır.
 5. Derslikler ile okuldaki tüm kapalı ve açık alanlar gibi ortak kullanım alanlarında yemek artığı
çöp ve atık bırakılmaz. Öğrenci bunları en yakın çöp kutusuna ayrıştırarak atmakla yükümlüdür.
 1. Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar, birbirlerine fiziksel zarar verici harekette
bulunamazlar, kavga etmezler, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap
ederler.
 1. ETKİNLİK
Öykü yazmada dikkat edilmesi gereken hususlar:
Bir öykü yazarken önce dil bilgisi kurallarını iyi bilmek gerekir...

sayfa 154
ölçme-değerlendirme cevapları

1)…….alıcıyı harekete geçirme…….
……açıklayıcı……….
……..emir-telkin-öneri…….
2)E
3)C
4)E
5)A
6)
…………..(zarf-fiil)10.SINIF ÖĞÜN DİL VE ANLATIM CEVAPLARI, 10. SINIF ÖĞÜN YAYINLARI DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI SAYFA SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar