10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 150

10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları 
 Sayfa 150 
Emredici Anlatım – Fiil / Fiilimsi
  1.1 ve 2. metinlerde verilmek istenen mesajlar nelerdir? Açıklayınız.
Birinci metinde sınıf öğretmeni olan bir kişinin yapması gerekenler
İkinci metinde ise eğitim ve öğretim hakkının engellenemeyeceği  vurgulanmaktadır.
  1. 1 ve 2. metinlerin öğretici ve açıklayıcı yönleri de var mıdır? Metinlerden örnekler vererek
Açıklayınız.
Bu metinlerin hem öğretici hem de açıklayıcı yanları vardır. aşağıdaki metin parçaları buna örnektir.
“Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri
olarak okutulamaz ve öğretilemez”
“Okutacağınız dersleri öğrencilerinize tanıtarak onları hazırlayınız”
3.Etkinlik
  • 1 ve 2. metinlerden yola çakarak emredici metinlerin dilin hangi şlevi çerçevesinde oluştuğunu açıklayınız.
Alıcıyı harekete geçirme işlevi çerçevesinde oluşturulmuştur.
  1. ETKINLIK
  • Aşağıdaki konuları sınıfta, arkadaşlarınızla tartışınız. Ardından defterlerinize, ulaştığınız sonuçları özetleyen kısa bir metin yazınız.
  • Emredici sözlü ve yazılı anlatımın okuyucuyu bir iş yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir
davranış gerçekleştirmeye zorladığı söylenebilir.
  • Emredici anlatımla oluşturulmuş metinler toplum hayatını düzenleyici, toplumsal kuralları hatırlatıcı bir rol üstlenir.
  • Bazı metinlerde tavsiye niteliğindedir. Bu metinlerde kişi zorunlu değildir. Ama bazı metinlerde alıcı söyleneni yerine getirmek zorundadır.
  1. ETKİNLİK
Emredici metinlerin ortak özelliklerinin neler olduğu konusunda arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.
EMREDİCİ ANLATIMIN ÖZELLİKLERİ
Öğretici, açıklayıcı ve öğüt verici yanları ağır basar.
Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
Emir, telkin, öneri, tavsiye anlamı taşıyan ifadelere yer evrilir.
Sosyal hayatın düzenlenmesinde emredici anlatım kullanılır.
Emredici anlatımla kurulan cümlelerde fiiller hakimdir.
Trafik kuralları, anayasa, kullanım kılavuzu, yemek tarifleri, vasiyetname gibi metinlerde emredici anlatım kullanılır.
Dua ifade eden cümleler emir kipiyle oluşturulur.
DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.