14 Mar 2015

YEPYENİ- Divan edebiyatı boşluk doldurma soruları ve cevapları-3

Reklamlar

DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLARI
(YEPYENİ SORULARLA)

1-………………………… İLK şuara tezkiresini yazan 14.yüzyıl Çağatay şairidir.

2.Divan şiirinde Arapça , Farsça , Türkçe kelime ve tamlamalardan oluşan ……………. ………….. Kullanılmıştır.

3.Divan şiir geleneneğinde şairler , şiirlerini ………….. adı verilen kitaplarda toplamışlardır.

4.Divan şiirinde ahenge büyük önem verilmiş , bunun sağlanması için şiirlerin …………. …………… yazılmasına çalışılmıştır.

5.Dıvan şiirinde nazım birimi olarak …………. ve ………. kullanılmıştır.

6.Gazelin sözlük anlamı "…………………………………"tir.

7.Üslup yönünden gazeller, …………..... , …………… , ………….. ve ……………… gibi adlar alır.

8.Noksansız bir kaside …….. bölümden oluşur.

9.Kasidede şairin mahlasının geçtiği beyte …………….. denir.

10.Kasidenin en güzel beytine ………………. denir.

11.Kaside çoğunlukla …… ve ……… büyüklerini övmek amacıyla yazılır.

12.Baharın güzelliklerini anlatan kasidelere …………………... , yaz mevsimi , sıcaklıkları anlatan kasidelere …………………………. denir.

13.Kasideler ………………… yola çıkarak isimlendirilmiştir.

14.Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölüme …………... , kasidenin içine yerleştirilen . bazı kasidelerde bulunmayan bölüme ……………. denir.

15. Türk edebiyatında en çok tuyuğ yazmış olan şair, ……………………. 'dir.

16. Tuyuğ aruzun sadece "………….. - ……………… - …………" kalıbıyla yazılır.

17. …………….. birim değeri dört mısralık bentten oluşan aruz ölçüsüyle yazılan birim sayısı 4-8 arasında değişen nazım şeklidir.

18.Şarkıda daha çok ….. , ………….. , ………… ve …………… temaları işlenmiştir.

19.Şarkıda bazı dizeler aynen tekrarlanır.Tekrarlanan bu dizelere ………… denir.

20.Şarkının bulucusu ve en önemli temsilcisi …………………..dir.

21. Terkib-i bentte her bentin sonunda "…………." adı verilen bir beyit bulunur.

22.Edebiyatımızda terkibibentler genellikle ……. bentten oluşmuştur.

23.Terkibibentte gazel biçiminde kafiyelenmiş herbir bölüme ………. ya da ……………… denir.

HAZIRLAYAN: Semih AKKUŞ...Teşekkürler...

www.edebiyatfatihi.net DOĞRU VE ÖZGÜN 
 Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar