14 Mar 2015

YEPYENİ- Divan edebiyatı boşluk doldurma soruları ve cevapları-2

Reklamlar

10.Sınıf Türk Edebiyatı Divan Edebiyatı  Boşluk Doldurma 
Soru ve Cevapları

1-Anadolu'da Türk Edebiyatı , ilk kalıcı örneklerini ……………. yüzyılda vermeye başlamıştır.

2- 13.yüzyıl Anadolu’da …………… Türk Edebiyatının geliştiği bir dönemdir.

3- 14.yüzyılın en tanınmış şairi ………............. ‘dir.

4-Asıl adı Ali olan Aşık Paşa …………….. bir şairdir .

5- 15.yüzyıl Anadolu'da ……………………. kurulduğu dönemdir.

6-Divan şiirinde ünlü kimseleri öven şiirlere …………… denir.

7-Klasik bir kasidede ............................. bölümü bulunmayabilir.

8-Methiye ………………… bölümlerinden biridir.

9- Şeyh Galip .............................. adlı çok ünlü mesnevisini bir iddia üzerine yazmıştır.

10-Nedim, …………… Devrinin güzelliklerini şiirlerinde yansıtmıştır.

11-Divan şiirinde nazım birimi genelde …………. ‘tir.

12- Gazellerine "Malumdur benim sühanım mahlas istemez" diye haklı olarak övünecek derecede damgasını vuran büyük Divan şairimiz ..........................'dir.

13-Şarkı şekil bakımından …………………....... nazım biçimine benzer .

14-Divan şiirinin kurgusu ……………….. gerçeklikten uzaktır .

15-Nesib ………….. ‘nin bölümlerinden biridir.

16) Çoğalmış, artmış anlamına gelir ve gazelin özel biçimidir.

17) ........................ adlı nazım biçiminde gazelden farklı olarak matla beyti yoktur.

18) Fuzuli'nin yazdığı ..................................... edebiyatımızda çok ünlü bir mektuptur.

19) Meşhur Türkçe "Mevlid" kasidesinin yazarı .................................................'dir...

20) .............................. Divan edebiyatında Sebk-i Hindi akımının temsilcisidir.

HAZIRLAYAN: ARZU DEMİR, teşekkürler...
CEVAPLARIArtikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar