25 Mar 2015

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYE VE ROMAN ÖZELLİKLERİ, YAPI ,TEMA ,DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

REKLAMLAR

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAYE VE ROMAN YAPI ,TEMA  VE DİL ANLATIM  ÖZELLİKLERİ:


MİLLİ EDEBİYAT ROMAN HİKAYELERİNİN 

YAPISI: OLAY ÖRGÜSÜ ,YER ZAMAN VE KİŞİLERDEN OLUŞMUŞTUR.
TEMA: MİLLİ VE MİLLİYETÇİ TEMALAR 
DİL VE ANLATIM : SADE VE ANLAŞILIR  BİR DİL

GENEL ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDA...
  • Tanzimat ve Servet-i Fünûn döneminde İstanbul'un dışında hemen hemen hiç çıkmayan roman ve hikaye bu dönemde Anadolu'ya da açılmıştır
  • Bu dönem roman ve hikayecileri eserlerinde yurt sorunlarını gözleme dayalı olarak anlatmıştır
  • Yakup Kadri ile Refik Halit'in Milli Edebiyata katılması ile bu dönemin hikaye ve romanı daha da güçlenmiştir
  • Roman ve hikayenin teknik bakımdan son derece geliştiği bu dönemde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır
  • Yakup Kadiri, Refik Halit, Halide Edip ve Reşat Nuri'nin öncülüğünde “ Memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır
  • Eserlerde kahramanlık, vatan sevgisi, aşk ve Kurtuluş Savaşının zorlukları anlatılmıştır...

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon