19 Mar 2015

MEB 10.sınıf Türk edebiyatı 157.sayfa cevapları

Reklamlar

MEB 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI
SAYFA 157
Araştırma sonuçlarından hareketle Yemen, Çanakkale ve Sarı  Gelin türkülerinin hangi olaylar üzerine yakıldığını  sözlü olarak ifade ediniz.
CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma sonuçlarından hareketle türkü çeşitlerini sınıfta anlatınız

TÜRKÜ ÇEŞİTLERİ TIKLAYINIZ

SORULARIN CEVABI AŞAĞIDAKİ RESİMDE...
1. Aşağıdakilerden hangisi türkünün özelliklerinden biri değilldir?
A) Türküler 8'li veya 11'li hece ölçüsüyle söylenir.
B) Türkülerde aþk, tabiat, güzellik vb. konular iþlenir.
C) Türkülerde asýl sözler bentlerde dile getirilir.
D) Her bendin sonunda kavuþtak denilen bölümler vardýr.
E) Türküler söylendikleri yere göre deðiþiklik göstermez.
2. Dünyasýna dünyasýna,
Aldýrma dünyasýna,
Dünya benim diyenin,
Biz gittik dün yasýna.
Bu dörtlüðün nazým þekli aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Þarký B) Türkü C) Mâni D) Tuyuð E) Rubai
3. Mâniler hecenin 7'li kalýbýyla söylenir.(I) Genellikler bir dörtlükten oluþur. (II) Uyak düzeni abab þeklindedir.
(III) Tam mâni, kesik mâni, artýk mâni, karþý beri, deyiþ gibi çeþitleri vardýr. (IV) Mânilerde konu sýnýrý yoktur.(V)
Yukarýdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlýþlýðý vardýr?
A) I B) II C) III D) IV E) V
4. Aþaðýdaki noktalý yerlere uygun sözcükleri yazýnýz.
• Kaynaðýný Türk sözcüðünden alan ve “Türklere mahsus þarký” anlamýna gelen halk edebiyatý
ürününe ………………. denir.
• ....................... mâniler asýl uyak deðiþmeksizin daha çok dize eklenmesi sonunda ortaya çýkarlar.
5. Aþaðýda birbiriyle iliþkili olan sözcükleri eþleþtiriniz.


6. Türkülerin toplum hayatındaki yeri ve değeri nedir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları  defterinize yazınız...


10.sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf meb yayınları edebiyat kitabı cevabı sayfa, 2014/2015 10.sınıf meb yayınları edebiyat kitabı cevapları  SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar