MEB 10.sınıf edebiyat 145.sayfa cevapları (güncellendi)

SAYFA 145.
CEVAPLARI ALTTA...
2. Şiirdeki en kapsamlı yargı hangi beyitte verilmiştir? Sözlü olarak ifade ediniz.
3. a. Şiirin ahenk unsurlarını belirleyiniz. Ahenk unsurlarının şiire katkısını tartışınız...Tartışma   sonuçlarını maddeler hâlinde tahtaya yazınız...
b. Şiirin temasıyla ahengi arasında nasıl  bir ilişki olabilir? Sözlü olarak ifade ediniz.
4. Şiirde gerçek anlamları dışında kullanılan sözcükleri bularak tahtaya yazınız.
5. Şiirde  “mülk-i fenâ, dünyâ-yý denî dünya, dil-i þeydâ” ise gönül için kullanılan kalıplaşmış  imgelerdir.
Dünya ve gönlün böyle nitelendirilmesinin sebebi nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.
6. a.Terkibibentte geçen söz sanatları aşağıda verilmiştir. Bu sanatların nerelerde ve nasıl kullanıldığını  belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız.
b. Şiirde söz sanatların8n az kullanılmasının  sebeplerini tartışınız. Sonuçları tahtaya yazınız..
7. Terkibibentten ve araştırma  sonuçlarından hareketle Bağdatlı Rûhî'nin fikrî ve edebî yönü hakkındaki çıkarımlarınızı  aşağıdaki  şemaya yazınız....

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.