2 Mar 2015

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Edebiyat 111.sayfa Cevapları

Reklamlar

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları 
Sayfa 111
14)Anlatıcı: Üçüncü tekil kişidir. Verilen metinden de anlaşılacağı üzere, anlatıcı, romanın olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekan unsurlarının belirli bir temaya göre bir araya gelip bir anlam kazanmasındaki temel taşıdır. Başka bir ifadeyle okurun gözleri durumundadır.
Anlatıcının bakış açısı: İlahi bakış açısı

Anlama Yorumlama

2)Metinde anlatılanların günümüzde yaşanması mümkündür.
3)Ait olduğu gelenek: Servetifünun hikaye geleneği
Geleneğin nitelikleri: Dil ağır ve süslüdür.
Bireysel konular ele alınır.
Realist bir anlayışla kaleme alınır.
Roman kahramanları genellikle karamsar, yalnız problemli kişilerdir.
Olaylar genellikle konak, yalı gibi kapalı alanlarda geçer.cemalaksoy.org
4)Realizm
lider 11. sınıf türk edebiyatı ile ilgili görsel sonucu

3.Etkinlik


Tanzimat romanı (1.Kuşak)
Tanzimat romanı (II.Kuşak)
Servetifünun romanı
Farklılıklar
Yazılan öykü sayısı fazla olmasına rağmen öykü tekniği henüz gelişmemiştir.
Öykü türünde romantizmin etkileri görülür.
Öykü yazarı kendini gizlemeyip olayın akışına müdahale eder
Öyküler öğretici ve öğüt vericidir.
Sade bir dil kullanma amacı vardır.
Kölelik, cariyelik gibi  toplumsal konulara yer verilir.
Roman tekniği henüz gelişmemiştir.
Dönemin romanları üslup ve kurgulanış bakımından zayıftır.
Romanlarda şiire göre daha sade bir dil kullanılır.
Romanlarda romantizmin etkileri görülür. Roman yazarı kendini gizlemez, okuyucuya hayat dersi veren  bir hoca tavrı takınır.
Toplumsal ve tarihi konular ile Doğu-Batı ikilemini işlediler.
Roman karakterleri bilgili, aydın ve ideal tiplerdir. Başkahramanlar genellikle lider kişiliğe sahiptir.
Olaylar genellikle İstanbul’da geçer. Tarihi romanlarda ise farklı ülkeler görülür.

Az sayıda öykü yazılmış ancak öykü tekniğinde ilerleme kaydedilmiştir.
Öykülerde realizmin etkileri görülür.
Öykü dili roman diline göre biraz daha sadedir.
Bireysel konulara yer verilir.
Romancılık tekniği birinci döneme göre gelişmiştir.
Üslup ve kurgulanış bakımından Batı edebiyatına yaklaşılmıştır.
Roman dili şiire göre sadedir.
Romanlarda realizmin ilk etkileri görülür. (Araba Sevdası) Roman yazarları kendilerini gizler.
Bireyin Doğu-Batı kültürleri arasındaki ikilemi ve çelişkilerinin yanı sıra aşk, arkadaşlık, aile ilişkileri gibi bireysel konulara yer verdiler.
Dönemin roman karakterleri İstanbul’un seçkin ve kültürlü kesiminden seçilir.
Olaylar İstanbul’un seçkin ve kültürlü kesiminden seçilir.
Olaylar İstanbul’da geçer.

Batılı anlamda modern romancılık başlamıştır.
Romanlar her yönüyle Batı edebiyatının seviyesini yakalamıştır.
Roman dili şiire göre sadedir, ancak önceki kuşaklara göre daha süslü ve ağırdır.
Uzun betimlemelere, ruh tahlillerine yer verilmiştir.
Realizmle birlikte natüralizmin etkisi romanları güçlü bir şekilde etkiler. Romanlarda dil ağır, konular bireysel olsa da anlatım gerçekçidir.
Bireysel duyarlılıklara  ağırlık verdiler. İnsanın hayal dünyasına sığınması aşk, kıskançlık, entrika, bunalımlar, çöküşler romanların konularından bazılarıdır.
Roman karakterleri genellikle İstanbul’un zengin kesimindendir. Karakterler batılı yaşam tarzı ile geleneksel kültür arasında bocalayan, kaçış psikolojisi yaşayan bunalımlı tiplerdir.
Olaylar İstanbul’da ve genellikle konaklarda geçer.
Benzerlikler
İki dönemin hikaye ve romanları Fransız edebiyatının etkilerini yansıtır.
Eserlerin yapı özellikleri aynıdır.
Olaylar genellikle İstanbul’da geçmektedir.cemalaksoy.org
Dil ve anlatım özelliği eserlerde farklılık göstermekle birlikte  genellikle ağır bir dil kullanılmıştır.
Hikaye ve romanlar kitap şeklinde basılmamış, gazete ve dergilerde parça parça yayımlanmıştır.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar