7 Mar 2015

Lider 11.sınıf edebiyat 120.sayfa cevapları

Reklamlar

SAYFA 120
CEVAPLAR HAZIRLANIYOR, KISA SÜREDE BURADA...TAKİBE DEVAM...
2. Şiirde akşam hüznü, hangi varlıktan yararlanılarak anlatılmıştır? Bu anlatımda hüzün ile hangi
mevsim arasında ilişki kurulmuştur?
3. Akşamla birlikte, şairin iç dünyasındaki değişimlerle bulunduğu mekân arasında bir ilişki söz konu
su mudur? Örnekleyerek açıklayınız.
4. Gece ve gölge kavramlarına hangi özellikler verilmiştir? Belirleyiniz.
5. Şiirde gece ve gölgelerin şair üzerindeki etkileri nelerdir? .
6. Sıkça kullanılan kavramlardan yola çıkarak şiirin temasını belirleyiniz.
7. Şiirde ahengin oluşmasında dikkat çeken söyleyiş özellikleri nelerdir? Bu söyleyiş özellikleriyle şiirin
ölçüsü ve uyakları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Anlama ve Yorumlama
1. “Ruh-u Mağdur” adlı şiirde şairin gözünün yaşarmasına, emelsiz ve ümitsiz kalmasına sebep olan
ve ruhunu mağdur eden “feci hakikat” ne olabilir? Şiirde bu hakikatle ilgili ip uçları var mıdır? Örnek vere
rek açıklayınız.
2. “Dağıldı hislerim azlâli pürrehavetle
..............................................................
Bir irtiaş ile söylerdi hasta bir ninni”
..............................................................
dizelerinde anlatılmak istenen nedir? Belirtiniz.
3. Tahsin Nahit’in sanatında öne çıkan kişisel ve sanatsal özelliklerini belirtiniz.
1. Etkinlik: “Ruh-u Mağdur” adlı şiir ile “Elhan-ı Şita” adlı şiiri aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız.
Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
a. Nazım birimi
b. Uyak şeması
c. Uyak türleri
ç. Söz sanatları
d. Tema
2. Etkinlik: “Ruh-u Mağdur” adlı şiirle Tahsin Nahit’in edebî ve fikrî dünyası arasındaki ilişkiyi tar
tışarak belirleyiniz.
3. Etkinlik: Tahsin Nahit’in fikrî ve edebî yönü hakkındaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.
4. Okuduğunuz metnin oluşumuna imkân veren zihniyet hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Fecr–i Âtî Topluluğu’nun üyeleri sanat ŞAHSİ  ve MUHTEREM görüşüyle hareket ettiler.
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Fecr–i Âtî şairleri sembolizm ve parnasizmin etkisinde kaldılar. (D )
Fecr–i Âtî şiiri ölçü, tema, duyuş, hayal ve dil bakımından Servet–i Fünûn şiirinden farklı özel
likler gösterir. (Y )
Fecr–i Âtî Topluluğu’nun üyeleri daha çok Tanzimat Dönemi edebiyatçılarından etkilenmiştir. ( Y)
Artikel Terkait

6 yorum


Cevaplar nerde be .... bu ne biçim site.!

Hadi amaa çok acil lazım lütfen

3 haftadan beri yayınlanmadı cevaplar. Lutfen cabuk olun. Acillll lazım. Bu sayfa !!!!

3 haftadan beri cevaplar yayınlanmadı. Lutfen cabuk olun. Aciiiilllll lazım !!!

3 haftadan beri yayınlanmadı cevaplar. Lutfen cabuk olun. Acillll lazım. Bu sayfa !!!!

CLASH OF CLANS "SADECE SAVAŞ" KLANINA GELİN delete 8 Nis 2015 20:57:00

Cevaplarr acill gelsinnn

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar