7 Mar 2015

Lider 11.sınıf edebiyat 118.sayfa cevapları

Reklamlar

SAYFA 118
1. Metinden yola çıkarak Fecr–i Âtî sanatçılarının savunduğu sanat görüşünü belirleyiniz.
Metne göre Fecr-i Ati sanatçıları sanata ve edebiyata hizmet etmek amacıyla eser vermişlerdir.
2. Fecr–i Âtî Topluluğu’nun hedeflerinin neler olduğunu maddeler hâlinde sıralayınız.
2. Etkinlik: Fecr–i Âtî edebiyatçılarının hangi alanlarda eser verdiklerini ve eser vermek istedikle
rini açıklayınız (ikinci grup). Edindiğiniz bilgileri tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

Fecr-i Ati sanatçıları hikaye, roman, şiir ve mensur şiir alanında eserler vermişlerdir
3. Etkinlik: Fecr–i Âtî şair ve yazarlarıyla ilgili yapmış olduğunuz araştırma sonuçlarını sınıfta sunu
nuz (üçüncü grup). Aşağıdaki soruları sunumlardan edindiğiniz bilgiler ışığında cevaplandırınız.
a. Fecrati şairleri kimlerdir?


b. Fecrati şiiri hangi edebî akımlardan etkilenmiştir?

ŞİİRDE Sembolizm, parnasizm,EMPRESYONİZM 
HİKAYE VE ROMANDA, REALİZM VE NATURALİZM
c. Fecr–i Âtî şiirinin Servet–i Fünûn şiirinden farklılık gösteren özellikleri nelerdir?

CEVABI MADDELER HALİNDE..TIKLAYINIZ

ç. Fecr–i Âtî yazarları kimlerdir? Bu yazarlar daha çok hangi edebî türlerde eserler vermişlerdir?

Bu topluluğun asıl yazarları Cemil Süleyman (Alyanakoğlu) ile İzzet Melih (Devrim)tir...Hikaye ve romna türünde eserler vermişlerdir.

Anlama ve Yorumlama
4. Etkinlik: Fecr–i Âtî Topluluğu’nun edebiyatımızdaki yeri ve değerinin neler olduğunu açıklayınız
dördüncü grup). Öğretmen önderliğinde soru-cevap yöntemini kullanarak edindiğiniz bilgileri tartışınız.Fecr–i Âtî Topluluğu’nun edebiyatımızdaki yeri ve değeri üzerine birer yazı hazırlayınız. Hazırladığınız yazardan birkaçını okuyunuz.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.Fecr–i Âtî Topluluğu yılında oluşmuş, ………………… yılında dağılmıştır.
2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Fecr–i Âtî Topluluğu, edebiyatımızdaki ilk edebî topluluktur. ( )
Edebiyatımızda ilk beyanname yayımlayan topluluk Fecr–i Âtî Topluluğu’dur. ( )
Fecr–i Âtî Topluluğu’nun en önemli şairi Ahmet Haşim’dir. ( )
3. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî Topluluğu’nun amaçları dışında kalır?
A) Dilin, edebiyatın ve sosyal bilimlerin ilerlemesine hizmet etmek
B) Toplumun aydınlanmasını sağlamak
C) Batı edebiyatından çeviriler yapmak
D) Halkın edebî zevkinin yükselmesi için çalışmak
E) Fecr–i Âtî Topluluğu’na mensup edebiyatçıların eserlerini kapsayacak bir kütüphane kurmakArtikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar