Lider 11.sınıf edebiyat 116.sayfa cevapları (yepyeni)

reklamlar
LİDER YAYINLARI 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI
SAYFA 116
2. Metne göre Fecr–i Âtî Topluluğu ne zaman ve nasıl kurulmuştur?
20 Mart 1909’da “Hilâl” gazetesi matbaasında toplanarak bir edebî topluluk kurma girişiminde bulunurlar...
23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet ilân edilince, ülkede bir özgürlük havası esmeye başlar.
Yaklaşık yedi yıllık bir suskunluktan sonra, edebiyat sevdalısı gençler, bir araya gelmenin yollarını ararlar. Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Şahabettin Süleyman, Köprülüzâde Mehmet Fuat (Köprülü), MüfitRatif ve Refik Halit (Karay) gibi sanatçılar bir araya gelirler. Bunlara Edebiyat-ı Cedîde’den Celâl Sahir(Erozan) ve Faik Âli (Ozansoy) de katılırlar. 20 Mart 1909’da “Hilâl” gazetesi matbaasında toplanarak bir edebî topluluk kurma girişiminde bulunurlar. “Şiir ve Tefekkür” adlı haftalık bir dergi çıkarırlar ancak maddî sıkıntı nedeniyle ikinci sayıda kalırlar (9 Eylül 1909). Faik Ali’nin önerdiği “Fecr-i Âtî” adını kabul ederler. Bu topluluk, “Fecr-i Âtî Encümen-i Edebîsî” adını alır

3. Metne göre topluluğun şiir adına ortaya koyduğu yenilikler nelerdir?


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.