8 Mar 2015

Kurtuluş Savaşıʼnda verilen mücadelenin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının başka milletler tarafından neden örnek alınmış olabilir?

REKLAMLAR

Kurtuluş Savaşıʼnda verilen mücadelenin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının başka milletler tarafından neden örnek alınmış olabilir?

CEVAP:

Sömürgecilik anlayışı bütün dünyaya yayılmış bir anlayıştı. Bütün milletler bu zulüm ve sömürü anlayışından kurtulmak için çareler arıyor, fakat buna cesaret edemiyor ve güç yetiremiyorlardı.

Türk direnişi ve milli mücadelesinin dünyanın sömürgeci güçlerine karşı başarıya ulaşması tüm dünya milletleri için bir uyanış oldu.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon