1 Mar 2017

EN LİRİK ŞAİR FUZÛLİ'NİN EN SARSICI SÖZLERİ

REKLAMLAR

 • EN LİRİK ŞAİR FUZÛLİ'NİN EN SARSICI SÖZLERİ
 • Söylesem tesiri yok, sussam gönül râzı değil.Aşk imiş her ne var âlemde. 
 • Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır. 
 • Cana tamah etme can elbet geçicidir. 
 • Mende Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var, Aşık-ı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var. 
 • Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. 
 • Tanrım, aşk belasıyla beni tanıştır/bir an bile aşk belasından uzak tutma beni 
 • Vuslat olunca ayrılıktan korkmak gerek... 
 • Bana, ne gönül ateşinden başka kimse yanar, Ne de tan yelinden başka kimse kapımı açar. 
 • Ya Rab belâ-yı aşk ile kıl âşina beni, Bir dem belâ-yı aşktan etme cüda beni. 
 • Ey tabib! Aşk derdiyle başım hoş benim; yaramdan el çek sen. Bana derman hazırlama ki senin merhemlerin benim ölümüm sayılır.

 • Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı şirişk Ki gözüm görmeye o mah-likadan gayrı.
 • Zaman! Ah zaman! Hem dost hem düşman...
 • Dünyada her ne var ise kaynağı aşktır; ilim ise koca bir dedikodu.
 • Sussam gönül râzı değil, söylesem kâr eylemez.
 • Kızlar gizli gerek Gizli olduğu için değerli değil midir hazine?
 • Güzellik olmasa aşk ortaya çıkmaz; aşk olmasa güzellik yüz göstermez.
 • Deliye hazine değil virane gerektir.
 • Söylesm tesiri yok; Söylemesem gönül razı değil.
 • Varlık gam tuzağıdır hür olmak yoklukladır...ta
 • Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever, Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever.
 • Güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur; ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur.
 • Tanrım, aşk belasıyla beni tanıştır bir an bile aşk belasından uzak tutma beni.
 • Ârzû-yı muhâl imiş ancak
 • Selâm verdim; rüşvet deyüldür diye, selâmım almadılar.
 • Cesaret ve edep atalar mirasıdır.
 • İlm kesbiyle pâye-i rif´at
 • Evlad can cevherine bedeldir; evlad bırakan ad bırakır.
 • Bahçivan gül bahçesini sele versin (su ile mahvetsin), bosuna yorulmasin;/Çünkü bin gül bahçesine su verse de senin yüzün gibi bir gül açilmaz.
 • İlm bir kîl-ü kâl imiş ancak
 • Bende mecnun’da olduğundan daha fazla aşıklık kabiliyeti, sevmeye doğal eğilim var. Gerçek aşık benim Mecnun'un sadece adı var.
 • Dünyada ümit bir direktir.
 • Cihanda eski usuldür fayda arayan zararı da istemiş olur Sevgili isteyen eziyete hazırlanmalı; define arayan yılanı göze almalıdır.
 • Ebedi sevgi ezelde takdir edildiyse bu kader kaza ile önlenebilir mi?
 • Varlık Allah'a aittir. Gerisi hep hayal ve düşten ibarettir. Bugüne dek bildiğim, bulduğum ve sahip olduğum her şey gerçekte O'ndan ibaret imiş. Zannım, hakikate yönelince sevgim de aşk oluverdi.
 • Nefes hesabıyla sona erince ömür ya bir kurtuluş ve muştu; ya bir başlangıç ve korkudur.
 • Hicran vuslatın gecesi ise; vuslat firakın şafağıdır fecridir.
 • Ne yanar kimse bana âteşî dilden özge, Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı.
 • Öyle kaybettim ki kendimi aşk içkisiyle, anlamıyorum dünya nedir? Ben kimim, saki olan kimdir ve içki kadehi nedir? (Unuttum!..)
 • Bana, ne gönül ateşinden başka kimse yanar,/Ne de tan yelinden başka kimse kapımı açar.
 • Aşk canın belasıdır!
 • Ayrılık günü yüzüme perde çek ey kanlı gözyaşı! Ki gözüm o ay yüzlüden başka bir şey görmesin.
 • Ya Rab belâ-yı aşk ile kıl âşina beni, Bir dem belâ-yı aşktan etme cüda beni.
 • Aşk İmiş her ne var âlemde
 • Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.
 • İyi haber karınca hızıyla yürüyemezken kötü haber şimşek süratiyle yayılır.
 • Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı şirişk/Ki gözüm görmeye o mah-likadan gayrı.
 • Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir,Ben kimem sâki olan kimdir mey-i sahbâ nedir.
 • Vuslat! Ah! Ne efsunkâr bir kelime ne kutlu bir an!
 • Suya virsün bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesün, bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zara su
 • Bir ben vardır bende benden içeri.
 • Bende mecnun'da olduğundan daha fazla aşıklık kabiliyeti, sevmeye doğal eğilim var. Gerçek aşık benim Mecnun'un sadece adı var.
 • Varlık Allah'a aittir. Gerisi hep hayal ve düşten ibarettir. Bugüne dek bildiğim, bulduğum ve sahip olduğum her şey gerçekte O'ndan ibaret imiş. Zannım, hakikate yönelince sevgim de aşk oluverdi.
 • Ayrılık günü yüzüme perde çek ey kanlı gözyaşı! Ki gözüm o ay yüzlüden başka bir şey görmesin.
 • Dünyada her kim ki canını, cananı için severse aslında yine cananını sevmiş olur, aynı şekilde cananını yani sevgilisini kendi canı için seven kişi yine kendi varlığını sevmiş olur.
 • Dünyaya ümit tutmak olmaz; asla ölümü unutmak olmaz.
 • Dünyada her kim ki canını, cananı için severse aslında yine cananını sevmiş olur, aynı şekilde cananını yani sevgilisini kendi canı için seven kişi yine kendi varlığını sevmiş olur.
 • Topraktan olanı toprağa vermek gerek...
 • Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever, Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever.
 • Aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad...
 • Dünyada her ne var ise kaynağı aşktır; ilim ise koca bir dedikodu.
 • Aşıklar zelil ve bayağı olur Safâ ve saygınlık sevilene yaraşır.
 • Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak.
 • Selâm verdim; rüşvet deyüldür diye, selâmım almadılar.(Şikâyetname'den)
 • Ne yanar kimse bana âteşî dilden özge, Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı.
 • Mende Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var, Aşık-ı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var.
 • Ya Rab bana cism ü cân gerekmez, cânân yoğ ise cihân gerekmez.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon