3 Mar 2015

Divan şiiri boşluk doldurma soruları ve cevapları-1 (yepyeni sorularla)

Reklamlar

                                                        
DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
1-Nesib bölümünde atların övüldüğü, atlarla ilgili kasidelere………………. denir
2-Kasidenin en ünlü şairi ……………………..dir.
3-Gazel okuyan kişilere…………………….. denir.
4-Divan şiirinde çoğunlukla ............. temalar işlenmiştir.
5-Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme  ................ denir.
6-Gazelin  ilk beyitine ............... son beyitine ise ...................... denir.
7-................. beyit sayısı 5-15 arasında değişir.
8-Tuyuğ nazım biçiminin halk şiirindeki  .....................nin etkisiyle oluştuğu söylebilir.
9-Bütün beyitleri aynı tema etrafında şekillenmiş gazellere ............... gazel denir.
10-Gazelin kafiye düzeni............................. şeklindedir.
11-Murabbanın birim değeri ........................tir.
12-Gazelin en güzel beyitine...................ya da ......................denir.
13-Tekribibentte gazel biçiminde kafiyelenmiş her bir bölüme.......... yada ................ denir.
14-Şarkı ............. dizelik ...............lerden oluşur
15-Şarkıda bazı dizeler aynen tekrarlanır.Tekrarlanan bu dizelere ...........denir.
16-Şarkıda .......,........,....... ve ......... temaları işlenmiştir.
17-Tuyuğ aruz ölçüsünün bir tek .............................................. kalıbıyla yazılır.
18-Kışın güzelliklerini anlatan kaside türüne .......................... denir.
19-Divan edebiyatında Türklerin kazandırdığı nazım şekli ................. ve .............dır.
20-.......................... ve ........... tuyuğ nazım şeklini kullanan şairlerin başında gelir.

                                                                     CEVAPLAR

1)Rahşiyye
2)Nef’i
3)gazel-han
4)Tasavvufi
5)Fahriye
6)Matla ve Makta
7)Gazel
8)Maninin 
9)Yek Ahenk
10)''aa,ba,ca,da,ea''
11)Dört mısralık bent
12)Beytül Gazel ve Şah beyit
13)Hâne ve Terkiphâne
14)Dörder dizelik bentler
15)Nakarat
16)Aşk,sevgili,içki,eğlence
17)Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
18) şitaiyye
19)Tuyuğ ve Şarkı

20)Kadı Burhaneddin ve Nesîmî

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar