28 Mar 2015

9.sınıf Türk Edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevap anahtarı (yepyeni)

Reklamlar

 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA  SORULARIDIR
S-1) Tanrısal  bakış açısıyla (hakim anlatıcı)  bir paragraf yazınız. (10 p.)
S-2) Oğuz Kağan Destanı’nda mitolojik yaşama biçimi ile ilgili hangi ögelere rastlanmaktadır? Bu destanın zihniyetiyle ilgili çıkarımlarda bulununuz…
S-3) Roman ve hikaye türünün beş benzer özelliğini yazınız…
S-4)   Gazelin en güzel beytine  beytü’ül gazel denir
          Divan edebiyatına ait olan koşmalar beyitlerle yazılır.
          Şiirin kulağa hoş gelmesini, ahenkli olmasını sağlayan, şiirin içeriğidir.
          Hakim Anlatıcının diğer adı İlahi Anlatıcıdır.
         “ Ağaçlar kökünden kopacak gibiydi .” cümlesinde teşbih vardır.
           Kasidenin ilk beytine matla beyiti denir

Yukarıdaki cümlelerde toplam kaç bilgi yanlışlığı vardır?
A)     4     B) 5     C) 6    D) 7   E) 8
S-5) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
A)     Gazellerde …………………………………………..gibi konular işlenir.
B)     Orta oyununda en önemli karakterler………………………ile …………………………dır.
C)     Tiyatro……………………………..bağlı türlerdendir.
D)     Mısra sonlarındaki yazılışı ve görevleri aynı olan ses benzerliğine………………….denir.
E)      Divan edebiyatında ………………………ölçüsü kullanılmıştır.
S-6) “Her akşam genç balıkçı denize açılır, ağlarını sulara atardı. Rüzgâr karadan esiyorsa ya hiçbir şey  yakalayamaz ya da pek az şey tutabilirdi; zira bu, kara kanatlı acı bir rüzgârdı. Azgın dalgalar onu karşılamak için göklere çıkardı. Fakat rüzgâr kıyıya doğru esince balıklar derinlerden çıkagelir. Ağının gözlerine doluşur, genç balıkçı da onları pazara götürüp satardı.”
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)     Olay çevresinde gelişen  bir metinden alınmıştır.
B)     Kahraman Anlatıcı Bakış Açısıyla yazılmıştır.
C)     Tasvirsel ifadelere yer verilmiştir.
D)     Kişileştirme yapılmıştır.
E)      Zamana ve mekâna ilişkin ipuçları verilmiştir.
S-7) Türk  edebiyatında roman ve öyküye ilişkin ilkler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
S-8)       Sisler Bulvar’ında seni kaybettim
              Sokak lambaları öksürüyordu
               Yukarıda bulutlar yürüyordu
               Terk edilmiş  bir çocuk gibiydim
                Dokunsanız ağlayacaktım.
Yukarıdaki şiire ilişkin aşağıda verilenlerin karşısına yargı doğruysa  (D), yanlışsa (Y)  yazınız.
Şiirde mecaz anlam taşıyan sözcükler kullanılmıştır .                                                (   )
Şiirde benzetme yoluyla imge oluşturulmuştur.                                                          (    )
Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmemiştir.                                                                 (    )
Şiirin nazım birimi  beyittir.                                                                                           )
11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.                                                                                    (   )
S-9)  Süzme çeşmün gelmesün müjgân  müjgân üstine
         Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstine

         Dilde gam var şimdilik  lutfeyle gelme ey sürur
         Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstine
Bir gazelden alınan yukarıdaki bölümlere bakarak divan şiiri hakkında neler söyleyebilirsiniz.
S-10)” Metin ve gelenek” kavramından ne anladığınızı yazınız.

Not Baremi: Her sorunun doğru cevabı 10’ar puandır.

Artikel Terkait

1 yorum var

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar