9.sınıf Türk Edebiyatı 2.dönem 1.yazılı çalışma soruları ve cevapları

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI ÇALIŞMA SORULARI
1. Aşağıda adları verilen destanların karşılarına doğal destan mı, yapay destan mı olduklarını yazınız.
 • Kurtarılmış Kudüs: …………………………………..…… 
 • Ramayana: ………………………………………..
 • Alp Er Tunga: ……………………………………… 
 • Kaybolmuş Cennet: …………………………….
 • İgor: ………………………………………………… 
 • Üç Şehitler: ……………………………………… 
2. Aşağıdaki cümlelerde noktayla gösterilen yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.


 • Beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşan esere ….…………………… denir.
 • Mesneviler aruz ölçüsünün ………………..... kalıplarıyla yazılır.
 • İlk edebi roman Namık Kemal’in .....adlı romanıdır...
 • İlk Batılı anlamda hikayemiz Sami Paşazade'nin .............................. hikayesidir.
 • Destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk örneği ........................ hikayeleridir.
3. “Ecel büke belimizi

Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun”
(Yunus Emre)
Yukarıdaki dizelerin kafiyesini, redifini, kafiye şemasını ve hangi ölçüyle yazıldığını bulunuz.

4. Gevheri der işler hata
Katırlar baskındır ata
Olur olmaz maslahata
Çocuklar karışır oldu
(Gevheri)
Yukarıdaki şiirin konusu bakımından türünü bulunuz.

5. Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın “Nûş ettim (içmek) güneşin akan rengini.” dizesinde geçen söz sanatını bulunuz.
6. Karagöz oyununun fasıl bölümü hakkında bilgi veriniz.
7. Durum hikâyelerinin özellikleri hakkında bilgi veriniz.
8. Göç destanında hâkim olan zihniyet nedir? Açıklayınız.
9. Türk tiyatrosu kaça ayrılır? Açıklayınız.
10. Halk hikâyelerinin özelliklerinden dört tane yazınız.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.