13 Mar 2015

11.sınıf Türk edebiyatı 127.sayfa cevapları (yepyeni)

Reklamlar

LİDER 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI
SAYFA 127
1. Metinden yola çıkarak “Cumhuriyetçilik” ilkesinin özelliklerini sıralayınız.

  • Fertlerin temel hak ve hürriyetlerini koruması
  • Laik niteliğe sahip olması
  • Halkın iradesine dayanması
  • Millî kararlılık ve millî şuurun bir eseri olması

Anlama ve Yorumlama
1. Milliyetçi edebiyatın nitelikleri nelerdir? Sözlü olarak ifade ediniz.

2. Milliyetçi edebiyat ile Türkçülük hareketi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Milliyetçi edebiyat Türkçülük düşüncesi etrafında oluşan bir edebiyattır.
3. Millî Edebiyat Döneminde sosyal, tarihî, fikrî ve ilmî temalar işleyen eserlerin dil ve anlatım özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Sade ve yalın bir dille doğal bir söyleyiş ve anlatım vardır...
4. Millî edebiyatçılar halkın yaşama biçimine ve değerler dünyasına yönelmişlerdir. Onların bu tutumları ile modern milletin oluşumu arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Bir ulusun oluşumunda kültür ve tarih birliği , yaşama biçimi arasında sıkı bir ilişki vardır.
5. Ulus devlet anlayışı nedir? Ulus devlet anlayışı ile edebî ve fikrî etkinlikler arasında bir ilişki söz konusu mudur? Niçin?

Ulus devlet, meşruiyetini bir ulusun belli bir coğrafi sınır içindeki egemenliğinden alan devlet şeklidir. Devlet politik ve jeopolitik bir varlık, ulus ise kültürel ve/veya etnik bir varlıktır. Ulus devlet kavramı ise bu ikisinin belli bir coğrafyada örtüştürür, ve böylelikle kendisinden önce gelen devlet yapılarıyla büyük ölçüde farklılaşır.
Tarihteki diğer devletlerden farklı olarak, ulus devlet modelinde devleti oluşturan tüm vatandaşların ortak bir dil, ortak bir kültür ve ortak değerleri paylaşması esastır. Ayrıca ulus devlet kavramı her milletin kendi kaderini tayin ve otonomi hakkına sahip olduğu fikrini içerir. Bu özelliğiyle dünyadaki birçok milliyetçi harekete ilham kaynağı olmuştur.
www.edebiyatfatihi.net

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar