12 Mar 2015

11.sınıf Lider Türk edebiyatı 121.sayfa cevapları

REKLAMLAR

SAYFA 121
3. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Aşk ve doğa ile ilgili temalar işlenmiştir.
B) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
C) Nazım şekli olarak serbest müstezat tercih edilmiştir.
D) Şiir dili konuşma diline yaklaştırılmıştır.
E) Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler getirilmiştir.
4. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî şairlerinden biridir?
A) Cenap Şehabettin
B) Abdulhak Hamit Tarhan
C) Recai-zâde Mahmut Ekrem
D) Namık Kemal
E) Tahsin Nahit
5. Aşağıdakilerden hangisi Fecr–i Âtî Topluluğu’nun uzun ömürlü olmayışının nedenleri arasında değildir?
A) Güçlü eserler verilememesi
B) Servet–i Fünûncuların etkisinden kurtulunamaması
C) Güçlü bir millî edebiyat akımı başlaması
D) Verilen eserlerin bireyselliğin dar kalıplarını aşamaması
E) Siyasi otoritenin topluluk üyeleri arasında güvensizlik yaratmasıDİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon