10.sınıf Nova Yayınları Türk edebiyatı 145.sayfa değerlendirme cevapları

reklamlar
DEĞERLENDİRME
  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
  • Türküler …bent ….. ve ……nakarat………. olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.
  • Mâniler ….yedili……. hece ölçüsüyle söylenir
  • Türküler, anonim olduğu gibi …söyleyeni belli …… olanlar da vardır
  1. Bir halk edebiyatı ürünü olan “mâni” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yazarları belli değildir.
B) Kafiye düzeni a-a-b-a biçimindedir.
C) Anlatılmak istenen duygu ya da düşünce son iki dizede bulunur.
D) İlk iki dize, son iki dize ile ölçü ve kafiye bakımından ilgilidir.
E) Yalnızca aşk konusu işlenir.
(ÖYS-1990)
Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatının bir ürünü değildir?
A) Mâni
B) Koşma
C) Türkü
D) Destan
  1. Türkülerin özelliklerini defterinize yazınız.
  1. Mâni çeşitlerini söyleyiniz.    
  2. MANİ ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ İÇİN TIKLA
6.Aşağıdakilerden hangisi, halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Münacat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konular kullanılması
B) İslamiyetten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
C) Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
D) Şiirlerin, “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce, “bağlama” adı verilen sazla söylenmesi
E) Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması
1. Âşık ve âşıklık geleneği hakkında bilgi toplayınız. Topladığınız bilgileri sunum hâline getiriniz.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ
2. “Koşma, semai, varsağı, destan, güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt” gibi âşık tarzı şiirlerin
şekil ve türleri konusunda araştırma yapınız. Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına göre
bu şiirleri gruplandırınız. Yaptığınız bu çalışmayı örnek metinler de hazırlayarak sunum hâline
getiriniz.
3. “Halk şairi ve kalem şairleri” hakkında bilgi edininiz.
CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ
4. Sözlü edebiyat geleneği ile halk şairlerinin nasıl bir ilişkisi olabilir? Araştırınız.


5. Karacaoğlan ve Âşık Ömer hakkında bilgi edininiz.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.