10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. SINAV ÇALIŞMA SORULARI ve CEVEPLARI (yepyeni)

reklamlar
TÜRK EDEBİYATI   10.SINIF  2. DÖNEM 1. SINAV ÇALIŞMA SORULARI
S- Aşağıdaki edebiyatçıların birer eserini yazınız
Fuzuli : Enis'ül Kalp
Hacı Bektaş Veli: Makalat
Ahmedi: İskendername
Baki: Kanuni Mersiyesi
Şeyh Galip: Hüsn ü Aşk

S- Kasidenin bölümlerini yazınız.
Nasib veya teşbib, girizgah, tegazzül,methiye,fahriye, dua

S- Aşağıdaki beyti açıklayınız
Suya virsün bağban gülzarı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzara su

Bahçıvan, gül bahçesini suya vererek zahmet çekmesin, çünkü bin tane güle su verse de senin yüzüne benzeyen tek bir gül yetiştiremez...

S- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
- Gazelleri bir makamla okuyan kişiye gazelhan denir.
-Peygamberimizi övmek için yazılan kasideye NAAT denir.
- Gazellerde beyit sayısı genellikle 5-15 arasıdır.
-Gazeller   ARUZ ölçüsü ile yazılır.
-Gazelin halk edebiyatında konu bakımından karşılığı KOŞMA. dır.
-Kaside biçiminin en güzel   örneklerinden biri Fuzuli’nin içinyazdığı
SU KASİDESİDİR
- Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına TENASÜP  denir.
- Divan edebiyatı sanatçılarının kullandığı kalıplaşmış söz motiflerine MAZMUN denir.
Divan edebiyatının asıl kurucusu AHMEDİ’dir.

S- Şairlerin hayatları ve edebî kişilikleri ile ilgili bilgiler veren eserlere ne ad verilir?
A) Divan             B) Pendnâme                C) Hamse       
D) Tarih              E) Tezkiretü’ş-Şuara

S- Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin kaynaklarından değildir?
A) Hadis-i Nebevi               B) Kuran-ı Kerim       
C) Kısas-ı enbiya               D) Menakıb-ı Evliya
E) Orkun Abideleri
S- Aşağıdaki açıklamaların karşısına doğru ise (D)
yanlış ise (Y) yazınız

( y  ) Mesnevilerin uyak düzeni   aa ba ca da… biçimindedir.
( d  ) Divan şiirinde Arapça, Farsça ve Fransızca kelimeler   kullanılmıştır.
( y ) Bir gazelin ilk beytine makta denir.
( d ) Terkib-i bentlerin vasıta beyti hariç  uyak düzeni aa ba ca da… biçimindedir.
(  d ) Fuzuli üç dilde (Türkçe, Arapça, Farsça) divan oluşturmuştur.
(  d ) Divân Edebiyatında anlamdan çok söyleyişe önem verilir
(  d ) Makâlat ve Manku’t Tayr   öğretici metinlerdir
(  d ) Konuları yergi olan kasidelere “hicviye” denir.
(  d ) Tasavvufi metinler, öğretici metin türlerindendir
(  d) Divan şiirinde duygu, düşünce ve hayaller belirli imgelerle ifade edilmiştir.

S- Divan şiirinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.

S- Rubai türü hakkında bilgi veriniz.


1. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.


2. Rübailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf veölüm gibi konular işlenir.


3. Rübai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır.


4. Rübaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır. Asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4. dizede ortaya çıkar.


5. Genelde mahlasız şiirlerdir.


6. Rübai Edebiyatımıza İran Edebiyatından geçmiştir.7. Rübai’nin en büyük şairi İranlı Ömer Hayyâm(XII yy)’dır. Türk edebiyatının en usta şairleri Kara Fazlî, Azmizâde Haletî, Nâbî ve son dönemde de Yahya Kemâl’dir.
S- Fuzuli’nin edebi kişiliği hakkında bilgi vererek nesir ve nazım türündeki eserlerinden birer örnek veriniz  S- 14. Yüzyılda yazılan “Makalât”   adlı eser kim tarafından yazılmıştır? Yazılış amacı nedir?
HACI BEKTAŞ-I VELİ TARAFINDAN YAZILMIŞTIR.Makâlât’ın  yazılış amacı insandaki güzel duygular ile kötü duyguları karşılaştırıp insanlara doğruyu göstermektir.

15) Divan Edebiyatında dörtlüklerle   ve beyitlerle yazılan şiir şekillerinin adını yazınız.
Dörtlük:
Beyit:

11 yorum:

 1. Çok yararlı bir site çok teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Size faydalı olmak öncelikli amacımız, teşekkür ederiz...

   Sil
 2. elinize sağlık çok iyi (o)

  YanıtlaSil
 3. Adamsınız :D

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlginiz ve samimi yorumlarınız içten teşekkürler :)

   Sil
 4. Abi daha iyisi olamazdı

  YanıtlaSil
 5. 2.dönemin konuları degil ama bunlar

  YanıtlaSil
 6. bu ne biçim site her yerde reklam var ama genede teşekkürler

  YanıtlaSil
 7. Çok güzel siz adam değilsiniz melek gibi adamsınız

  YanıtlaSil

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.