3 Mar 2015

10.SINIF MEB EDEBİYAT KİTABI 139.SAYFA CEVAPLARI

REKLAMLAR


10.SINIF MEB EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI
SAYFA 139
4- a) Şiirin kalıbı:feilâtün feilâtün feilâtün fâilün
b)Tekrar edilen bu dizeler ahengi sağlamıştır.Ayrıca şairin  içinde bulunduğu ruh halini yansıtmıştır.

5- a)teşbih :sevgilinin yüzü itibariyle güle benzetilmiştir.
teşbih :sevgilinin saçı kokusu dolasıyla yasemine benzetilmiştir
teşhis(kişileştirme) : aşığın gönlü insan gibi düşünülmüştür.
nida : gönle seslenilmiştir
teşhis:  aşığın gönlü insan gibi düşünülmüştür
istiare:  aşığın gönlü heva yolı’na benzetilmiş fakat söylenmemiştir.
b)aşk kopuzunu……, aşk neyi ile gam çengine……, name-i aşk…, came-i aşk….

6-toprak etmek, peşinde dolaşmak, yar etmek, ayaklar altına almak, rüzgar gibi koşmak, feda etmek, feleğin zehrini içmek, hançerlerle doğramak, aşk kopuzunu kırmak, sırdaş olmak…

  • 7-Bentlerle yazılmıştır.
  • -Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  • -Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.
  • -Söz sanatları ve mazmunlar kullanılmıştır.
  • -mahlas kullanılmıştır.
  • -Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır
8-....
9- AHMET PAŞA EDEBİ KİŞİLİĞİ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon