Murabba nazım şeklinin özellikleri maddeler halinde...

 • Murabba, bent adı verilen dört dizelik kıt'alardan oluşan Divan şiiri nazım biçimidir. 
 • Murabbanın bent sayısı 3 ila 7 arasında değişir. 
 • Uyak düzeni üç şekilde olur:
 • aaaa-bbba-ccca-ddda-eeea...
 • bbba-ccca-ddda-eeea-fffa...
 • aaaA-bbbA-cccA-dddA-eeeA...
  murabba nazım şekli ile ilgili görsel sonucu
 • Murabbanın öellikleri şöyledir:
 • Nazım birimi dörtlük olan nazım şekillerinden biridir.
 • Genellikle 3 ile 7 dörtlükten oluşur.
 • Her konuda murabba yazılabilir. Ancak dini ve didaktik konular ile övgü, yergi, manzum mektup, mersiye vs. türlerde murabba nazım şekli daha çok kullanılmıştır.
 • Aruz kalıbıyla yazılır.
 • Önemli murabba şairleri Aşki, Muhabbi, Hayreti, Taşlıcalı Yahya Bey, Fuzuli sayılabilir.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.