25 Şub 2015

Murabba nazım şeklinin özellikleri maddeler halinde...

REKLAMLAR

  • Murabba, bent adı verilen dört dizelik kıt'alardan oluşan Divan şiiri nazım biçimidir. 
  • Murabbanın bent sayısı 3 ila 7 arasında değişir. 
  • Uyak düzeni üç şekilde olur:
  • aaaa-bbba-ccca-ddda-eeea...
  • bbba-ccca-ddda-eeea-fffa...
  • aaaA-bbbA-cccA-dddA-eeeA...
    murabba nazım şekli ile ilgili görsel sonucu
  • Murabbanın öellikleri şöyledir:
  • Nazım birimi dörtlük olan nazım şekillerinden biridir.
  • Genellikle 3 ile 7 dörtlükten oluşur.
  • Her konuda murabba yazılabilir. Ancak dini ve didaktik konular ile övgü, yergi, manzum mektup, mersiye vs. türlerde murabba nazım şekli daha çok kullanılmıştır.
  • Aruz kalıbıyla yazılır.
  • Önemli murabba şairleri Aşki, Muhabbi, Hayreti, Taşlıcalı Yahya Bey, Fuzuli sayılabilir.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon