10.sınıf MEB edebiyat kitabı 138.sayfa cevapları

sayfa 138
1. Okuduğunuz murabbanın yapı özelliklerini aşağıdaki şablona göre belirleyiniz.
a. Şiirin birim değerini ve sayısını yazınız.
b. Birimlerde anlatılanları ve şiirin temasını yazınız.

1.a.birim değeri:bent
birim sayısı:dokuz 
B) Şiirin teması AŞK'tır.


c. Yukarıda incelediğiniz nazım şeklinin özelliklerini maddeler hâlinde tahtaya yazınız.


MURABBA NAZIM ŞEKLİ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ
2. şair nasıl bir ruh hâli içindedir? Murabbadan örnekler vererek açıklayınız
2.şair aşk yüzünden bedbaht ve ümitsiz bir durumdadır.bu hal şiirin bütün dizelerinde hissedilmektedir.şairin bu ümitsiz durumunu en iyi yansıtan dize ise her bentte tekrarlanan "Vay gönül vay bu gönül vay gönül ey vay gönül"dizesidir.
3. Murabbanın hangi bendinde aşk ile müzik arasında bir ilgi kurulmuştur? Bu ilginin nasıl kurulduğunu  günümüzle de ilişkilendirerek ifade ediniz.

3.Şair 8. bentte aşk ile müzik arasında bir ilişki kurmuştur.Aşkın müzikle birlikteliği duyguları ifade etmedeki rolü düşünülürse günümüzde de bu ilişkinin devam ettiği görülür.bugün bile hala şarkıların çoğunun aşk temasını işlemesi aşk duygusunun evrensel olduğunun da bir göstergesidir.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.