25 Şub 2015

10.sınıf MEB edebiyat kitabı 135.sayfa cevapları (yeni baskıya göre güncellendi)

REKLAMLAR

10.sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları
sayfa 135
1. Şarkının yapı özelliklerini aşağıaki þablona göre belirleyiniz.
a. Şiirin birim değerini ve sayısını yazınız.
b. Birimlerde anlatılanları ve şiiri temasını yazınız.


c. Birimleri tek tek ya da ikişerli okuduğunuzda anlam bakımından bir farklılaşma olup olmadığını
belirleyiniz. Sonuçları  sözlü olarak ifade ediniz.
c)Farklılaşma olmaz.Çünkü Divan şiirinde parça güzelliği esastır.Anlam aynı birimde başlayıp aynı birimde bitmektedir.
2. Şarkının  içeriğini göz önünde bulundurarak o dönemdeki sosyal hayatla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.
2)Şarkı, Lale Devri'nin ünlü şairi Nedim'e aittir. Lale Devri, lale bahçeleriyle, imar faaliyetleriyle ve eğlenceleriyle ünlü bir dönemdir.
3. a. Şiirdeki uzun ses değerlerini önce kısa sesmiş gibi, daha sonra okunması  gerektiği gibi okuyunuz.İki okunuş arasındaki farklılıkları  belirleyiniz. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
3)Şiirin ahenginin bozulmasına sebep olur.
b. Şarkıda “Gidelim serv-i revâným yürü Sa’d-âbâd’a” dizesinin her bentte tekrar edilmesinin sebebi
nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.
b)Şiirin ahengini sağlamak, söylemek istenenin vurgusunu artırmak amacıyla tekrar edilmiştir. Ayrıca nazım şeklinin bir özelliği olarak tekrar edilen dizelere "nakarat" denir

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon