…………………. LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ
12 SINIFLAR I.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI


SORULAR

1) … Gecenin ilerleyen saatlerinde uykusundan uyanan Erdem, hemen yazı masasının başına geçti. Erdem için bu alışılmış bir durum değildi. Belli ki ilham perisi Erdem’i bu saatte harekete geçirecekti. Çayını yudumlayan Erdem, yazacağı şiirle ilgili şunları düşündü:” Öyle bir şiir yazmalıyım ki bu şiirde ölçü ve kafiye ile ahenk oluşturmalıyım. Kelimelerin çağrışım gücünden faydalanmalıyım. Edebi sanatları kullanarak okuyucunun hayal dünyasına ve düşünce iklimine hitap etmeliyim. Kullandığım kelimeler ile bir imge dünyası oluşturmalıyım. Her şeyden önce şiirin anlamı gizli olmalı. Her okunduğunda farklı anlamları çağrıştırmalı. Anlaşılmak için değil hissedilmek, duyulmak için şiir yazmalıyım.” Bu gibi düşüncelerle Erdem şiirini yazmaya başladı. Erdem için şiir araç değil amaçtı. Sanat ancak sanat için yapılmalıydı…


Yukarıdaki örnek parçada Erdem’in şiir hakkındaki düşünceleri belirtilmiştir. Erdem’in şiir anlayışını dikkate alarak bu şiir anlayışının temsilcilerini yazınız.(10p)

2- Aşağıdaki eserlerin türlerini ve yazarlarını yazınız.(16p)
  • Deniz Serhoşları 
  • Kıbrıs Rubaileri 
  • Beş Şehir 
  • Mahur Beste
  • Koçyiğit Köroğlu 
  • Han Duvarları 
  • Osmanoflar 
  • Memleketimden İnsan Manzaraları
OTUZ BEŞ YAŞ ŞİİRİ
Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.


Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim:
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim
Yalandır kaygısız olduğum yalan.


Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç farkettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Cahit Sıtkı Tarancı3- Şiirin üçüncü biriminde geçen söz sanatlarını bularak açıklayınız.(14p)


4-Yukarıdaki   şiirin birinci biriminden hareketle aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10p)Nazım birimi:
Ölçü:
Kafiye Şeması:
Kafiyeleri(İLK DÖRTLÜK)I. Dünyanın Bütün Çiçekleri
II. Çile
III. Bursa’da Zaman
IV. Otuz Beş Yaş
V. Han Duvarları 

5-) Numaralanmış eserlerden hangisi öz şiir anlayışı içinde oluşturulmamıştır?(10p)

6- Nazım Hikmet RAN’ın edebi kişiliği ve 5 eserini yazınız.(15p)


Faruk Nafiz Çamlıbel’le ile birlikte 10.Yıl Marşı’nı yazmıştır.Şiirlerinde Atatürk devrimleri,Atatürk sevgisi, ulusal duyguları yurt ve vatan sevgisi gibi konuları işlemiştir.Hece ölçüsünü kullanmıştır.1935’te Halkevleri müfettişi olarak görevlendirilmiş bu görevi dolayısıyla yurdun her yerini dolaşmış, halk şiiri ve halk sanatıyla yakından ilgilenmiş bu tarz şiirlerinde Ankaralı Aşık Ömer mahlasını kullanmıştır.
İstanbul Radyosunda uzun yıllar aralıklı olarak Edebiyat Dünyamız ve Bitmez Tükenmez Anadolu programlarını hazırlamış, yönetmiş ve sunmuştur.

7-Yukarıda tanıtılan sanatçımız kimdir?(5p)

Yedi Meşalecilerdendir. Epik şiirleriyle tanınmıştır.Manzum oyunlar yazdı.Antoloji çalışmaları ve edebiyat araştırmaları yaptı.
Çocuklar için hikâye kitapları yazdı.E önemli eserlerinden biri ‘Tunç Sesleri’adlı eseridir.

8- Yukarıda tanıtılan sanatçımız kimdir?(5p)

Şiire aruzla başlamıştır.Ziya Gökalp’in etkisiyle heceye yönelmiştir.’’Gemiciler’’başta olmak üzere Türk denizciliğiyle ilgili şiirler yazmıştır.Son yıllarında tasavvufi şiirlerde yazdığı görülmüştür.Şiir kitaplarından biri ‘Miras’adlı kitabıdır.

9-Yukarıda tanıtılan sanatçımız kimdir?(5p)

10-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10p)
Nazım Hikmet Ran …………………edebi akımından etkilenmiştir.
Edebiyatımızda …………………….şairi olarak tanınan……………………………aynı zamanda rubai .türünün de edebiyatımızdaki son ustalarındandır.
Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren şiir anlayışının temelinde……………………….fikri yer alır.
Toplumcu şiir anlayışı………………………………bir dünya görüşü üzerinde temellendirilmiştir.
Bu Vatan Kimin adlı şiir ………………………………aittir.


SÜRE:BİR DERS SAATİDİR. BAŞARILAR DİLERİM
C. Özcan
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
                                                         

CEVAP ANAHTARI 

1. Erdem’in şiir anlayışı Öz şiirdir.Temsilcileri Ahmet Hamdi TANPINAR,Necip Fazıl KISAKÜREK,Ahmet MUHİP DRANAS,Cahit Sıtkı TARANCI ve Asaf Halet ÇELEBİ’dir.(2.5=10p)

2. 
Deniz Serhoşları
  ŞİİR
Ö.BEDRETTİN UŞAKLI
Kıbrıs Rubaileri
  ŞİİR
  A.NİHAT ASYA
Beş Şehir
 DENEME
A.Hamdi TANPINAR
Mahur Beste
  ROMAN
A.Hamdi TANPINAR
Koçyiğit Köroğlu
  TİYATRO
  A.KUTSİ TECER
Han Duvarları
  ŞİİR
F.NAFİZ ÇAMLIBEL
Osmanoflar
  ROMAN
K.HULUSİ KORAY
Memleketimden İnsan Manzaraları
 ŞİİR
 NAZIM HİKMET
3. Geç fark ettim taşın sert olduğunu:Tecahül-i Arif,bilip de bilmemezlikten gelme.(7p)
Her doğan günün bir dert olduğunu:Benzeyen gün kendisine benzetilen.:dert teşbih-i beliğ(7p)


4. Nazım birimi:5’ER DİZELİK BENT(2P) Ölçü:11’Lİ HECE ÖLÇÜSÜ(2P)
Kafiye Şeması:ABABA,CDCDC…(2P)
Kafiyeleri:(İLK DÖRTLÜK)ER:TAM UYAK(2P),ÜN: TAM UYAK(2P)I. Dünyanın Bütün Çiçekleri
II. Çile
III. Bursa’da Zaman
IV. Otuz Beş Yaş
V. Han Duvarları

5-) Numaralanmış eserlerden hangisi öz şiir anlayışı içinde oluşturulmamıştır?(10p) 

Dünyanın Bütün Çiçekleri (5p) ve Han Duvarları(5p)

6- Nazım Hikmet RAN’ın edebi kişiliği ve 5 eserini yazınız.(15p)
İlk şiirlerini ölçülü ve uyaklı yazmıştır.(2p)  Füturist şair Mayokovski’den etkilenerek ölçüyü ve uyağı bırakmıştır.(2p)Serbest nazmı benimsemiştir.(2p)Şiir dışında farklı türde de eserler yazmıştır.(2p)Sosyolist bir şairdir(2p)
835 satır(1p)Kuvayı Milliye Destanı(1p)Memleketimden İnsan Manzaraları(1p)Kan Uyuşmaz(1p)Sevdalı Bulut(1p)

 Faruk Nafiz Çamlıbel’le ile birlikte 10.Yıl Marşı’nı yazmıştır.Şiirlerinde Atatürk devrimleri,Atatürk sevgisi, ulusal duyguları yurt ve vatan sevgisi gibi konuları işlemiştir.Hece ölçüsünü kullanmıştır.1935’te Halkevleri müfettişi olarak görevlendirilmiş bu görevi dolayısıyla yurdun her yerini dolaşmış, halk şiiri ve halk sanatıyla yakından ilgilenmiş bu tarz şiirlerinde Ankaralı Aşık Ömer mahlasını kullanmıştır.
İstanbul Radyosunda uzun yıllar aralıklı olarak Edebiyat Dünyamız ve Bitmez Tükenmez Anadolu programlarını hazırlamış, yönetmiş ve sunmuştur.

   7-Yukarıda tanıtılan sanatçımız kimdir?(5p)

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR(5P)

Yedi Meşalecilerdendir.Epik şiirleriyle tanınmıştır.Manzum oyunlar yazdı.Antoloji çalışmaları ve edebiyat araştırmaları yaptı.
Çocuklar için hikâye kitapları yazdı.En önemli eserlerinden biri ‘Tunç Sesleri’adlı eseridir.

  8- Yukarıda tanıtılan sanatçımız kimdir?(5p)

VASFİ MAHİR KOCATÜRK(5P)

     Şiire aruzla başlamıştır.Ziya Gökalp’in etkisiyle heceye yönelmiştir.’’Gemiciler’’başta olmak üzere Türk denizciliğiyle ilgili şiirler yazmıştır.Son yıllarında tasavvufi şiirlerde yazdığı görülmüştür.Şiir kitaplarından biri ‘Miras’adlı kitabıdır.

     9-Yukarıda tanıtılan sanatçımız kimdir?(5p)

ENİS BEHİÇ KORYÜREK(5P)

 10-Aşağıdaki  boşlukları doldurunuz.(10p)

Nazım Hikmet Ran FÜTURİZM(2P) edebi akımından etkilenmiştir.
Edebiyatımızda BAYRAK(2P) şairi olarak tanınan A.NİHAT ASYA(2P) aynı zamanda rubai .türünün de edebiyatımızdaki son ustalarındandır.
.Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren şiir anlayışının temelinde TÜRKÇÜLÜK (2P) fikri yer alır.
Toplumcu şiir anlayışı SOSYALİST(2P) bir dünya görüşü üzerinde temellendirilmiştir.
Bu Vatan Kimin adlı şiir ORHAN ŞAİK GÖKYAY’a (2p) aittir.

SORULARI ve CEVAP ANAHTARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

                                                             

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar