25 Eyl 2014

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 34 (ilk kez)

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT MEVSİM YAYINLARI CEVAPLARI

 SAYFA 34 (ilk kez)

1.Makale niçin yazılır? Bundan hareketle Resimsizlik ve Nesirsizlik metninin yazılış amacını açıklayınız.

Makaleler sanat, politika, bilim gibi herhangi bir konuda okurlara bilgi vermek, bir düşüncenin doğruluğunu veya yanlışlığını ispat etmek amacıyla yazılır. Bu metin ise okuyucuyu bizde resmin ve düz yazının gelişememesinin kültürümüze olumsuz etkilerinin olduğuna ikna etmek amacıyla kaleme alınmıştır.

2.Aşağıdaki tabloyu uygun biçimde doldurarak Resimsizlik ve Nesirsizlik metnini yapı bakımından inceleyiniz.

Metni meydana getiren anlam birimleri: Metin on adet birimden ( paragraftan ) oluşmuştur.
Anlam birimlerinin birleşerek temel düşünceyi oluşturma biçimi: Anlam birimleri ana düşünce etrafında bu düşünceyi çeşitli yönlerden desteklemek yoluyla bir araya gelmiştir.
Metnin planı ile anlam birimleri arasındaki ilişki: Metnin ilk paragrafı giriş bölümünü oluşturur, son paragraf sonuç bölümüdür, bu ikisi arasındaki sekiz paragraf ise gelişme bölümüdür.
3. Yahya Kemal, düşüncesini ifade ederken metnin planını nasıl kurmuştur? Parçayı giriş, gelişme, sonuç bölümlerine ayırarak her bir bölümde nelerin anlatıldığını aşağıya yazınız.

Giriş ( 1. Paragraf ): “Kültürümüzdeki nesir ve resim eksikliği giderilebilseydi kültürümüz çok daha gelişmiş bir seviyede olurdu.” temel tezi ortaya atılmıştır.
Gelişme ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paragraflar) : Temel tezin önce resim, sonra nesir kısmı örneklerle irdelenmiştir.
Sonuç ( 10. Paragraf ) : Edebiyatımızda olay ve şahısların ancak birkaç eserde yaşatılabileceğinden yakınılmıştır.

4.Metinde ele alınan ana fikri belirleyiniz ve ana fikir ile metnin yazıldığı dönemin sosyal gerçekliği arasındaki ilişkiyi inceleyiniz. Aynı konunun güncelliğini koruyup korumadığı hakkındaki düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

“Resim ve nesir eksikliğimiz geçmişimizi iyi tanıyamamamıza ve kültürümüzün daha fazla gelişememesine neden olmuştur.” Bu ana fikir edebiyatımıza yeni türlerin girdiği, Batılı anlamda düz yazı ve resimle yeni tanışmaya başladığımız bir dönem içinde gelişmiştir. Şu an bu konu güncel bir konu değildir. Çünkü artık hem düz yazıda hem resimde teknik bakımdan kudretli eserler verebilecek seviyeye gelmiş bulunmaktayız.

5.Yahya Kemal’in ifade ettiği eksiklik günümüzde başka iletişim araçlarıyla gideriliyor mu? Bu problemi yazı dışında hangi iletişim araçlarıyla dile getirmek mümkündür?

Yahya Kemal’in ifade ettiği eksiklik günümüzde özellikle basın-yayın araçları ile internet gibi bilişsel iletişim araçları ile gideriliyor. Bu problemi görsel ve işitsel iletişim araçları, sanatsal iletişim araçları ( dans, resim, müzik… ) ve organizasyon iletişim araçları (  fuar, konferans… ) ile dile getirmek mümkündür.

6.Metni inceleyiniz ve metne ait bütün dil özelliklerini gerekçeleriyle birlikte verilen tabloya yazınız. Bunlardan hareketle Cumhuriyet Dönemi metinlerinde kullanılan dili önceki dönemlerin dilinden ayıran özellikleri açıklayınız.

  www.edebiyatfatihi.net

Artikel Terkait

4 yorum

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar